Arhive lunare: februarie 2021

Adunarea Generală AAS

Se convoacă membrii Asociaţiei Astronomice SIRIUS-Club UNESCO la Adunarea Generală, duminică, 28 februarie 2021, ora10, la sediul social din Str. Nicolae Tonitza Nr.20 Bârlad / Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici”, Corp B, cu următoarea ordine de zi:

1.Raport  asupra  activităţii  desfăşurate  în  perioada  1 ianuarie – 31  decembrie 2020
*Ratificarea  hotărârilor  Consiliului  Director
2.Raport  financiar-contabil  pe  anul  2020
3.Rapoarte  asupra  gestiunii  băneşti  şi  de  inventar
4.Discuţii
5.Perspective  organizatorice: strategie,  comunicare  în  interiorul  AAS, parteneriate, resurse  financiare, proiect  de  buget
6.Derularea proiectului „AAS – 20 de ani de activitate”
7.Aprobarea proiectului  de  activitate  pentru  anul  2021

 

NOTĂ:

În  conformitate  cu  Art.7  lit.g, Cap. IV -Drepturile  şi  obligaţiile  membrilor – din Statutul  AAS actualizat,  membrii  Asociaţiei  au  dreptul  să  fie reprezentaţi  prin  delegaţie  la  şedinţele  Adunării  Generale,  în  cazul  în  care  nu  poate  participa  la  acestea;

Art.14 al.9 – Un  participant  la  şedinţa  Adunării  Generale  poate  reprezenta  cel  mult  5  membri  cu  drept  de  vot.

 

Preşedinte AAS,                                            Secretar,

prof. Ioan ADAM                                           înv. Florentina-Iuliana AGAVRILOAEI

Formular 230 pentru redirectionarea a 3.5% din impozit

Când completezi declarația pentru direcționarea a 3,5% din impozitul pe venit, nu renunți la banii tăi, doar decizi în locul statului cum să fie cheltuite sumele care oricum ți se rețin lunar din salariu. O dată pe an, ai șansa să contribui la derularea unor proiecte educaționale importante pentru comunitate. Până în 25 mai 2023 poți să ajuți la realizarea unor fapte bune, care contează. Chiar dacă la un salariu minim pe economie, suma ce poate fi acordată nu depășește 20-30 de lei, contribuția este binevenită.

Precizare: Distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat, poate fi solicitată prin cerere pentru aceiași beneficiari pentru o perioadă de cel mult 2 ani și va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective. Altfel spus, puteți susține o asociație 2 ani consecutiv prin același formular, iar pentru asta trebuie să bifați căsuța corespunzătoare din formular.

Formularul de redirecționare a unei părți din impozitul pe venit poate fi depus direct la ONG-ul beneficiar al sumei.

Conform regulilor actuale din Codul fiscal, formularul 230 poate fi depus la Fisc fie direct în format fizic, fie online (https://formular230.ro)

Redirecționați către Asociația Astronomică SIRIUS 3,5% din impozitul pe venit datorat! Cei care aparțin de ANAF Bârlad și nu au timp să se ocupe de depunere, pot trimite formularul 230 completat pe adresa de e-mail prof.adamioan@gmail.com

Completare formular:

* Se completeaza caseta I. Date de identificare a contribuabilului;

* Se completeaza caseta II. Destinația sumei 2.Procentul din impozit

* Se semnează în stânga jos a paginii la Semnătură contribuabil.

Vă mulțumim pentru susținerea proiectelor noastre ce vizează dezvoltarea personală a tinerilor!

Președinte AAS, prof. Ioan ADAM