Prezentare AAS

Experienţa creează succese remarcabile

Adâncul şi înaltul l-au fascinat dintotdeauna pe omul căutător de sensuri şi de inedit. Exploratorii din toate timpurile au cercetat oceanul şi cerul, lumea dezvăluindu-şi şi ascunzându-şi mereu misterele. Ceea ce a aflat ştiinţa, arta a înfrumuseţat şi e greu de aflat graniţa dintre raţiune şi contemplaţie, pe măsură ce ele se completează armonios.

După ce am tot privit cerul nopţii, atraşi de misterele sale, un grup de tineri din Bârlad, ne-am propus să călătorim împreună spre cele mai tainice profunzimi ale universului, unde vizibilul şi invizibilul se întrepătrund, iar depărtarea devine apropiere.

În ziua de 20 septembrie 2001, am înfiinţat (94 de membri fondatori) Asociaţia Astronomică “Sirius”, cu sediul la Liceul Teoretic Mihai Eminescu Bârlad, jud.Vaslui, organizaţie de şi pentru tineret al cărei nume s-a transformat în decursul timpului în renume.

Am învăţat să identificăm cu ochiul liber constelaţiile şi stelele principale vizibile din emisfera nordică. Dar, odată cu trecerea timpului, ne doream să facem observaţii prin telescop pentru a vedea şi alte frumuseţi ale bolţii cereşti. Şi am reuşit! Acum, cu ajutorul instrumentelor astronomice, lumea s-a mărit şi am putut vedea cu uimire craterele şi alte formaţiuni de pe Lună, fazele planetei Venus, petele solare, am studiat fenomene precum eclipsele de Soare şi de Lună, tranzitul planetelor Mercur şi Venus şi multe altele.

Încet, încet, am întâlnit şi alti pasionaţi de astronomie şi am reuşit să formăm o comunitate de astronomi amatori locală, cunoscută atât în ţară, cât şi în străinătate. Organizaţia are în momentul de faţă 210 membri activi in judetele Vaslui, Iasi, Cluj, Bacău , Neamţ , Braşov, Suceava, Giurgiu, Bucureşti, Buzău, 12 colaboratori şi 15 voluntari în medie pe activitate.

Ne-am unit forţele pentru a promova cât mai bine astronomia şi credem că am reuşit acest lucru. Timp de 9 ani, am organizat la Bârlad Simpozionul Naţional „Educaţia şi Astronomia în mileniul III”, o manifestare care a stimulat activitatea tuturor celor care au preocupări în domeniul astronomiei. A cunoaşte, a înţelege, înseamnă mai mult decât a şti, aşa cum a contempla, a admira  înseamnă a cunoaşte cu adevărat, a pătrunde în miezul lucrurilor pe care le interiorizezi, printr-o subtilă, nuanţată, afinitate. De aceea Origene afirma: „înţelege că înlăuntrul tău exista un al doilea univers mai mic, un soare, luna şi stelele”, ca şi cum macrocosmosul s-ar reflecta în microcosmos, în lumea eului.

An de an, parteneriatul nostru cu diverse instituţii a devenit, prin proiectele comune, un adevărat succes: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui, Clubul Copiilor ,,Spiru Haret” Bârlad , SC Medsoft SRL Bârlad, Observatorul Astronomic Cluj-Napoca, Societatea ştiinţifică ,,Cygnus” Suceava, Planetariul Suceava, Planetariul Constanţa, Universitatea ,, Al.I.Cuza” Iaşi, Palatul Copiilor Tulcea, Cercul de Astronomie ,,Quark” Roman, CT ,, Henri Coandă” Tulcea, Agentia de Protecţia Mediului Vaslui, Fundaţia ,,Corona” Iaşi, Asociaţia ,,Ecovas” Vaslui. Din anul 2002, suntem afiliaţi la o structură naţională: Federaţia Română a Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor UNESCO / FRACCU ROMÂNIA.

Ne implicăm în proiecte iniţiate şi sprijinite de organizaţii şi instituţii internaţionale, precum „Anul Internaţional al Astronomiei – 2009”, Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic 2007, 2008, 2009, 2010, Luna Mondiala a Astronomiei, aprilie 2010, Noaptea Internaţională pentru Observarea Lunii, septembrie 2010, precum şi în parteneriat cu Astronomical Society of Northern (SUA), Muzeul Aerului şi Spaţiului – Washington (SUA), Societatea Astronomică Italiană, Asociaţia ,,Colaborare’’ din Edineţ (Republica Moldova).

Lumina şi umbra sunt explicate de ştiinţă ca fenomene, dar ca motive poetice în literatură dobândesc o profunzime greu de exprimat în cuvinte: „Lumina ce-o simt năvălindu-mi / în piept când te văd – minunato / E poate ca ultimul strop / din lumina creată în ziua dintâi”(Lumina, Lucian Blaga). „Ea era frumoasă, ca umbra unui gând / Între ape, numai ea era pământ”(Evocare, Nichita Stanescu). Arta poetică este susţinută în programele promovate de noi pentru copii, adolescenţi şi elevi atât de profilul ştiinţific, cât şi de la profilul uman: „Educaţia şi astronomia în mileniul III”, „Mai aproape de natură”, ,,Educaţia nonformală prin Astronomie şi Ecologie”, Promovarea tradiţiei populare din zona Tutova / Cercul de meşteşuguri: ,,Să redăm tradiţia!”.

Pe Blaise Pascal nu-l înspăimânta infinitatea cosmică, ci îl inspira spre descoperirea sensurilor sale: „prin spaţiu, universul mă cuprinde, mă înghite ca pe un punct, prin gândire îl cuprind eu”. Din această perspectivă, derulăm an de an o multitudine de proiecte educaţionale şi ştiinţifice: ,,Dimensiunea umanistă a astronomiei”, Simpozionul Naţional; „Educaţia şi astronomia în mileniul III”, „Concursul de astronomie Paşi spre infinit”, Concursul Naţional de Grafică, Pictură şi Fotografie Astronomică „Visând la aştri”, „Fenomene astronomice în actualitate”, „Noi cucerim spaţiu”, „Călător în spaţiul european, universul informaticii şi spaţiul cosmic în mileniul II”, Concursul de creaţie literară „Luceafărul”, Concursul Internaţional de Eseuri „Aspecte cosmogonice oglindite în creaţiile literare româneşti şi universale”, „Din nou împreun”, „Curs de iniţiere în Astronomie şi Astrofizică”, „Natura, prietena mea”, ”Ecoturism, turism cultural şi turism rural”, „Monitorizarea biologică a pârâului Valea Seacă”, „Verificarea calităţii apei potabile în diverse regiuni din judeţul Vaslu”, Şcoala de vară AAS, Concursul Naţional „Proiecte de astronomie”.

De un mare ajutor ne bucurăm în permanenţă din partea Membrilor de onoare ai asociaţiei: doctor în astrofizică Fănel Donea , doctor în astrofizică Alina Donea – Monash University, Australia.

Activităţile noastre observaţionale se bucură din ce în ce mai mult de succes, dovadă fiind nominalizarea unor membri AAS în baza de date a unor organizaţii internaţionale pentru observarea activităţii solare, curenţilor meteorici, precum şi premiile obţinute la diferite concursuri naţionale şi internaţionale de astrofotografie.

Cunoscutul gânditor antic, Platon a intuit valoarea cunoaşterii universului pentru evoluţia umanităţii  când afirma: „Astronomia obligă spiritul să privească spre cer, şi ne conduce din această lume într-o alta.” Pentru a contribui la popularizarea astronomiei în rândul publicului larg, pentru a oglindi preocuparea tinerilor în domeniul astropoeziei, astrodramaturgiei poetice şi astromitologiei, pentru a promova activităţile în domeniul Protecţiei Mediului şi principiile UNESCO, edităm o serie de publicaţii în colecţia „Noi cucerim spaţiul”: revista ,,Paşi spre infinit”, „Ghid de Astronomie şi Astrofizică”, „Astro-Art”, volumul „Cosmogonia în creaţiile literare ale scriitorilor europeni”.

O definiţie a stelelor, poate lămuri căutătorul care priveşte exterioritatea lucrurilor. Însă poetul, depăşind concretul, va trăi profund sentimentul iubirii, exclamând: „Du-mă, fericire în sus / şi izbeşte-mi tâmpla de stele” ( Cântec, N.Stănescu); „Stelele nasc umezi pe bolta senină / Pieptul de dor, fruntea de gânduri ţi-e plină” (Sara pe deal, M.Eminescu). Pentru a pune în valoare talentul tinerilor în domeniul creaţiei ştiinţifice şi artistice, organizăm concursuri la nivel naţional înscrise în Calendarul Activităţilor Educative al MECTS şi în diverse proiecte naţionale sau interjudeţene: Concursul Naţional de Grafică, Pictură şi Fotografie Astronomică „Visând la aştri”, Concursul „Luceafărul”, Concursul „Lumea din viitor”, Concursul Internaţional de Eseuri ,,Aspecte cosmogonice oglindite în creaţiile literare româneşti şi universale”.

Rezultatele pe care le-am obţinut pe parcursul anilor s-au concretizat în numeroase distincţii ţi premii naţionale şi internaţionale: cinci medalii de argint, două medalii de bronz şi menţiune la Olimpiadele Internaţionale de Astronomie şi Astrofizică; titluri de Laureat la Concursul Internaţional prin Corespondenţă ,,Green Planet” Moscova: 2004, 2006, 2008, 2009, 2010; 2 premii II la Olimpiada de ,,Meşteşuguri Artistice Tradiţionale” 2010; Premii I la Concursul interjudeţean de obiceiuri şi tradiţii româneşti ,,Măşti populare”; Premiul II la Concursul Internaţional de Eseuri ,,Aspecte cosmogonice oglindite în creaţiile literare româneşti şi universale”, Premiul I la Concursul Naţional de Grafică, Pictură şi Fotografie Astronomică 2002, 2004, 2006, 2008, 2010; Nominalizare la Concursul Internaţional ,,Astrofotograful Anului 2010; Premii I la Concursul Naţional de Astronomie ,, Sub cerul astral al Deltei”, Premiul I la Concursul Naţional de Astronomie ,,Bucovina priveşte cerul”; Premiul I la Concursul Naţional ,,Equinox” Suceava; Premiul I la Concursul / Expoziţia Natională ,,Eu şi Universul”; Diploma şi titlul de Laureat la etapa naţională a concursului ,,Reviste Scolare”; Premiul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO pentru revista ,,Paşi spre infinit”; Certificat acordat de Uniunea Astronomică Internaţională pentru contribuţia adusă la succesul  Programului ,,Anul Internaţional al Astronomiei 2009”, Diploma de Excelenţă pentru contribuţia la Programul ,,Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic”; Nominalizare a observatorilor de meteori la Organizaţia Internaţională de Meteori ( IMO); Nominalizare a observatorilor activităţii solare în baza de date a Organizaţiilor Internaţionale de profil.

Dincolo de atmosfera terestră ne cheamă o lume diferită şi plină de mister. Nimic material nu poate întrece frumuseţea Cosmosului. Haideţi să visăm la aştri!