Rezultate şi premii 2014

NAŢIONALE

CONCURSURI

Nr.crt.

Concursul

Locaţia

Data

Rezultat

1

Olimpiada Naţională de Astronomie şi Astrofizică Braşov

aprilie

Categoria juniori:

Menţiune de onoare (oferită de Societatea Română de Fizică) – Rotaru Ada, clasa a VIII-a /

Şcoala Gimnazială ”George Tutoveanu” Bârlad

2

Concursul Naţional „Visând la aştri”, ediţia a VIII-a Bârlad martie

Secţiunea preşcolari

Premiul I: 2

Premiul II: 1

Premiul III: 1

Secţiunea liceu

Premiul I: 6

Premiul II: 4

Premiul III: 3

Menţiune:1

3

Concursul Naţional „ROSEF”, ediţia a V-a Suceava iunie

Menţiune Specială:Tătaru Fănel Cătălin, clasa a X-a, LTME

4

Concursul Naţional de Astronomie “Sub cerul astral al Deltei”, ediţia a VI-a Sulina-Tulcea

august

Categoria seniori

Premiul I: echipajul

Olariu Tiberiu

Ciulin Lidia

/Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

Categoria juniori

Premiul I: echipajul

Onose Marcel Constantin

Vătămanu Alexandru

/Şc.Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad

Premiul I: echipajul

Rotaru Ada /

Şcoala Gimnazială ”George Tutoveanu” Bârlad

Onose Elena /

C.N.”Gheorghe Roşca Codreanu” Bârlad

5

Expoziţia Naţională „Anelisse“ – Concurs de Reviste, publicaţii, materiale publicitare, web-uri şi bloguri şcolare, ediţia a VII-a

Iaşi /

Facultatea de Arte vizuale şi design de la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi şi Asociaţia cultural-ştiinţifică „Vasile Pogor” Iaşi

august

Premiul I

Revista „Paşi spre infinit” nr.30 & Suplimentul Astro-Art

PROIECTE NAŢIONALE

Nr.

crt.

Proiectul

Locaţia

Data/Activitatea

1

„Sub cerul astral al Deltei”

promotor Palatul Copiilor Tulcea

Tulcea

 

august

INTERNAŢIONALE

CONCURSURI

Nr.

crt.

Concursul

Locaţia

Data

Rezultat

1

Concursul Internaţional prin Corespondenţă “Green Planet”

Moscova

mai

Galaction Oana Andreea, clasa a XI-a, LTME

– 2 titluri de LAUREAT

Sava Elena Georgeta, clasa a XI-a, LTME

– 2 titluri de LAUREAT;

Ifrim Răzvan Ştefan, clasa a XI-a, LTME

– 2 titluri de LAUREAT;

Radu Andreea, clasa a IX-a, LTME

– 2 titluri de LAUREAT;

-Breazu Andreea, clasa a IX-a, LTME

-titlul de LAUREAT;

Tofan Cătălin, clasa a IX-a, LTME

-titlul de LAUREAT;

Olariu Tiberiu Mihai, clasa a XI-a, LTME

-titlul de LAUREAT;

-Damian Denisa Elena – Cercul de meşteşuguri „Să redăm tradiţia!”

-titlul de LAUREAT;

-Coştoi Lorin Sebastian – Cercul de meşteşuguri „Să redăm tradiţia!”

-titlul de LAUREAT

Profesori coordonatori: prof.Adrian Dodonete, prof.Iulian Mancaş, prof.Ioan Adam, prof.Liliana Radu, prof.Costică Toma,

meşter popular Dan Horgan.

2

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL „PARTENERIAT CU MEDIUL” Timişoara mai Premiul I: Andreea Nechifor

Premiul I: Andreea Radu

Premiul II: Cătălin Tofan

Premiul III: Andreea Breazu

Menţiune: Oana Galaction

 

 

PROGRAME INTERNAŢIONALE

Nr.crt.

Programul internaţional

Locaţia/ Organizator

Data

Obs.

1

Programul ENO – campania 2014 contra schimbĂrii climatice

Environment online ENO

februarie

2

Luna Mondială a Astronomiei 2014

Activităţi:

-Concurs de astropoezie „Strălucind ca Sirius”, 4 aprilie; Organizatori: prof.Liliana Radu, prof.Ioan Puflea, prof.Rica Luchianov

-“Opoziţia Planetei Marte”, 8/9 aprilie; Organizator: prof.Ioan Adam

-“Priveşte asteroidul Vesta!”, 10 aprilie; Organizator: prof.Mihaela Bobârcă

-„Priveşte Planeta Roşie!”, 11 aprilie; Organizator: prof.Maria Mocanu

-„Observarea curentului meteoric Lyride”, 20-25 aprilie; Organizator: prof.Ioan Adam

-„Ziua Soarelui”, 27 aprilie; Organizator: prof.Ivona Măgdăliniş

-Lansarea revistei “Paşi spre infinit” nr.30, 29 aprilie; Organizator: prof.Ioan Adam

Iniţiatorul proiectului – Asociaţia Astronomers Without Borders (AWB)

aprilie

3

Ziua Mondială a Mediului

Masa rotundă „În armonie cu natura”

Clubul Copiilor „Spiru Haret” Bârlad

5.06

4

Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic 2014

Proiectul propriu “Mai aproape de Cosmos”

Activităţi:

1.“AVANTAJELE SISTEMULUI GPS DE MONITORIZARE ŞI DISPOZITIVELOR DE URMĂRIRE PRIN GPS”

– 4 octombrie, Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad

Profesor coordonator: Prof.Ioan Adam

2. LANSAREA REVISTEI “PAŞI SPRE INFINIT” NR.31

– 5 octombrie, Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad

Profesor coordonator: Prof.Ioan Puflea

3. „COSMOSUL ÎN DESENELE NOASTRE”

– 7 octombrie, Şcoala Gimnazială “Stroe S. Belloescu” Bârlad

Profesor coordonator: Educ.Diana Scîntei

4. “CĂLĂTORIND PRINTRE STELE”

– 9 octombrie, Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad

Profesor coordonator: Prof.Costică Toma

5.„CERUL LUNII OCTOMBRIE”

–10 octombrie, Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad

Profesor coordonator: Prof.Ioan Adam

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

Bârlad /

World Space Week Association

4-10.10

Diplome acordate de

World Space Week Association

5

Valorificarea rezultatelor observaţionale

Bârlad /

Organizaţia Internaţională de Meteori (IMO)

Observatoare din Marea Britanie şi SUA

Conform calendarului

Rapoarte de observare:

-maximul curenţilor meteorici

-activitatea solară

ALTE ACTIVITĂŢI

ACTIVITATEA PERIOADA LOCUL DE DESFASURARE OBSERVATII

Derularea proiectului „Priviţi cerul înstelat!”

ianuarie-decembrie Bârlad

Partener:Uniunea Astronomică Internaţională

Derularea proiectului Concursul Naţional “Visând la aştri”,

ediţia a VIII-a

ianuarie-martie

 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad

Parteneri:LTME Bârlad, ISJ Vaslui, CCD Vaslui, Palatul Copiilor Tulcea

Sprijinirea activităţilor Cercului „Să redăm tradiţia!” săptămânal Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

Bârlad

în cadrul proiectului „Promovarea tradiţiei populare în zona Tutova”
Mediatizare / Prezentări activităţi AAS prin intermediul:

-posturilor locale şi regionale de radio şi TV

-mass-mediei locale, regionale şi naţionale

-site-ului AAS

permanent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezentarea pentru publicul larg a

unor evenimente astronomice deosebite

conform calendarului site-ul AAS, mass-media, revista „Paşi spre infinit”  

Efectuarea demersurilor pentru obţinerea de finanţări /sponsorizări

permanent    
Organizarea etapei locale a Olimpiadei de Astronomie şi Astrofizică 1

februarie

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad

Adunarea Generală AAS

23

februarie

 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

Bârlad

Participare la etapa judeţeană a Olimpiadei de Astronomie şi Astrofizică 15

martie

CN „Gheorghe Roşca Codreanu” Bârlad  

Editarea revistei “Paşi spre infinit” nr.30

aprilie

 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad  

Masa rotundă „În armonie cu natura”

5 iunie Clubul Copiilor „Spiru Haret” Bârlad

Concursul “Paşi spre infinit”

Ediţia a XXX-a

iunie

 

 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad

evaluare la sfârşit de an şcolar

Campanie de observare a curentului meteoric Perseide

10-14

august

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad  

Participare la Expoziţia Naţională „ANELISSE”, Iaşi – Asociaţia Vasile Pogor

28

august

 

Iaşi

Concurs de Reviste Şcolare, Publicaţii, Materiale publicitare, Web-uri şi Bloguri Şcolare

– Ediţia a VII-a

Editarea revistei “Paşi spre infinit” nr.31

 

septembrie

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad

 
Derularea proiectului „Mai aproape de Cosmos”

 

 

4-10 octombrie

 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

Bârlad

în cadrul Programului „Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic”

Deschiderea cursurilor de astronomie pentru începători şi avansaţi 4

octombrie

 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

Bârlad

 

Adunarea Generală AAS

5 octombrie

 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

Bârlad

 
Proiectul “Fenomene astronomice în actualitate”

 

conform calendarului Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad  
Cursuri, activităţi practice şi observaţionale –Astronomie şi Astrofizică săptămânal Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad  
Organizarea evenimentului „Stele de Crăciun”, ediţia I 11 decembrie Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

Bârlad

Editarea “Ghidului pentru Astronomie şi Astrofizică“ (8) şi Suplimentului Astro-Art 2014 decembrie Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

Bârlad

 

în colecţia AAS “Noi cucerim spaţiul”