Acasa

Motto:Cât de slabă este lumina care vine la noi de la stele! Dar, fără ea, cu atât mai rudimentară ar fi fost astăzi mintea omenească…”

(Jean Perrin)

Fără îndoială că de educaţie (cunoştinţe, motivaţie, atitudini, capacităţi de a elabora proiecte, de a lua decizii şi de a acţiona eficient în contexte variabile) depind succesele tehnologice, economice, culturale, administrative.

Din această perspectivă, Asociaţia Astronomică „Sirius” (AAS) derulează în cadrul Programului “Educaţia şi astronomia în mileniul III” diverse proiecte care vizează integrarea tinerilor în noul mileniu.

Asociaţia îşi propune:

 • promovarea diferitelor domenii ştiinţifice ale astronomiei;
 • realizarea activităţii de observare a diferitelor fenomene astronomice şi valorificarea rezultatelor;
 • sprijinirea activităţilor pe linia astronomiei din instituţiile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal, precum şi a Cercurilor şi Cluburilor de astronomie;
 • dezvoltarea unui program de pregătire continuă a elevilor pentru performanţă în domeniul astronomiei;
 • elaborarea de programe, manuale şi alte materiale care să sprijine activitatea elevilor şi cadrelor didactice de diverse specialităţi;
 • asigurarea accesului rapid la informaţia de specialitate;
 • sprijinirea colaborării astronomilor amatori cu astronomii profesionişti şi instituţiile  de profil din ţară şi străinătate;
 • stimularea creativităţii tinerilor;
 • informarea publicului larg asupra desfăşurării fenomenelor astronomice ce pot avea un impact social şi psihic negativ în rândul celor neinformaţi;
 • promovarea dreptului tinerilor la educaţia globală;
 • cultivarea respectului faţă de mediul înconjurător.

Organizaţia noastră are ca arie geografică de acoperire a preocupărilor sale România.

Pentru dezvoltarea viitoare a organizaţiei, avem în vedere: realizarea unor parteneriate cu asociaţii din România, schimburi de programe de pregătire în domeniul astronomiei cu centre astronomice de tineret din diverse ţări, atragerea unui număr cât mai mare de membri, organizarea unor Şcoli de Vară, tabere şi excursii tematice.