Activitate observationala AAS / 24 martie 2023 / orele 18:30 – 20:00 Foto: Diana Scîntei & prof. Ioan Adam