Adunarea Generală AAS 2019

Se convoacă membrii Asociaţiei Astronomice „Sirius”-Club UNESCO la Adunarea Generală, sâmbătă, 19 octombrie 2019, ora 10, la Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentare privind participarea la atelierul de toamnă Autumn Teacher Workshop 2019 organizat de Agenţia Spaţială Europeană în localitatea Leiden (Olanda), în perioada 3-6 octombrie 2019:
prof. Mariana Balan – Director Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici”
2. Asociaţia Astronomică „Sirius” la vârsta majoratului:
prof. Ioan Adam – Preşedinte AAS
3. Discuţii

NOTĂ:
În conformitate cu Art.7 lit.g, Cap. IV -Drepturile şi obligaţiile membrilor – din Statutul AAS, membrii Asociaţiei au dreptul să fie reprezentaţi prin delegaţie la şedinţele Adunării Generale, în cazul în care nu poate participa la acestea;
Art.14 al.9 – Un participant la şedinţa Adunării Generale poate reprezenta cel mult 5 membri cu drept de vot.

Preşedinte AAS, Secretar,
prof.IOAN ADAM înv. IULIA AGAVRILOAEI