Adunarea Generală AAS

Se convoacă membrii Asociaţiei Astronomice SIRIUS la Adunarea Generală, duminică, 17 martie 2024, ora 10, la sediul secundar din Str. 1 Decembrie Nr.38 Bârlad, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport asupra activităţii desfăşurate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023
  *Ratificarea hotărârilor Consiliului Director
 2. Raport financiar-contabil pe anul 2023
 3. Rapoarte asupra gestiunii băneşti şi de inventar
 4. Perspective organizatorice (strategie, comunicare în interiorul AAS, parteneriate,
  resurse financiare, proiect de buget)
 5. Aprobarea proiectului de activitate pentru anul 2024
 6. Discuţii
 7. Aprobarea cererilor de retragere prin demisie.
 8. Aprobarea propunerilor de excludere din organizație.
 9. Aprobarea actualizării listei de membri.
 10. Aprobarea componenței Consiliului Director.
 11. Aprobarea numirii cenzorului.
 12. Aprobare completare tabel anexă cu datele de identificare și adresele membrilor asociației a Statutului.
 13. Aprobarea modificării Statutului.
 14. Aprobarea împuternicirii domnului prof. Adam Ioan să reprezinte interesele Asociației Asociația Astronomică Sirius la Judecătoria Bârlad pentru înscrierea modificărilor aprobate de Adunarea Generală care se va desfășura la data de 17.03.2024.

NOTĂ:
În conformitate cu Art.7 lit.g, Cap. IV -Drepturile şi obligaţiile membrilor – din Statutul AAS actualizat, membrii Asociaţiei au dreptul să fie reprezentaţi prin delegaţie la şedinţele Adunării Generale, în cazul în care nu poate participa la acestea;
Art.14 al.9 – Un participant la şedinţa Adunării Generale poate reprezenta cel mult 5 membri cu drept de vot.

Preşedinte AAS, Secretar,
prof. Ioan ADAM Iulia CHIPER