Adunarea Generală AAS

Se convoacă membrii Asociaţiei Astronomice SIRIUS la Adunarea Generală, duminică, 5 martie 2023, ora 10, la sediul secundar din Str. 1 Decembrie Nr.38 Bârlad, cu următoarea ordine de zi:

1.Raport asupra activităţii desfăşurate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie  2022

*Ratificarea hotărârilor Consiliului Director

2.Raport financiar-contabil pe anul 2022

3.Rapoarte asupra gestiunii băneşti şi de inventar

4.Discuţii

5.Perspective organizatorice: strategie, comunicare în interiorul AAS, parteneriate, resurse financiare, proiect de buget

6.Aprobarea proiectului de activitate pentru anul 2023

NOTĂ:

În conformitate cu Art.7 lit.g, Cap. IV -Drepturile şi obligaţiile membrilor – din Statutul AAS actualizat, membrii Asociaţiei au dreptul să fie reprezentaţi prin delegaţie la şedinţele Adunării Generale, în cazul în care nu poate participa la acestea;

Art.14 al.9 – Un participant la şedinţa Adunării Generale poate reprezenta cel mult 5 membri cu drept de vot.

Preşedinte AAS, Secretar,

prof. Ioan ADAM Iulia CHIPER