Adunarea Generală extraordinară AAS

Se convoacă membrii Asociaţiei Astronomice SIRIUS la Adunarea Generală extraordinară,
duminică, 28 august 2022, ora 10, la sediul secundar din Str. 1 Decembrie Nr.38 Bârlad, cu
următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea schimbării sediului social al asociației
2.Actualizarea calendarului activităților din perioada septembrie – decembrie 2022

NOTĂ:
În conformitate cu Art.7 lit.g, Cap. IV -Drepturile şi obligaţiile membrilor – din Statutul
AAS actualizat, membrii Asociaţiei au dreptul să fie reprezentaţi prin delegaţie la şedinţele
Adunării Generale, în cazul în care nu poate participa la acestea;
Art.14 al.9 – Un participant la şedinţa Adunării Generale poate reprezenta cel mult 5
membri cu drept de vot.

Preşedinte AAS, Secretar,
prof. Ioan ADAM P.I.P. Florentina-Iuliana AGAVRILOAEI-PREDA