Asociaţie Astronomică “Sirius” – 15 ani de activitate

Astronomia este una dintre cele mai vechi ştiinţe fundamentale, având un impact deosebit asupra culturii contemporane. „Ştiinţa cerului” a înregistrat, mai ales la începutul mileniului III, progrese remarcabile. Interesul public şi media faţă de astronomie este mai mare ca oricând. Programele Internaţionale: “Anul Internaţional al Astronomiei”, “Luna Mondială a Astronomiei”, “Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic”, pun un accent special pe educaţie, pe vasta implicare publică şi atragerea tineretului spre acest domeniu ştiinţific.

Scopul şi obiectivele Asociaţiei Astronomice “Sirius“ (AAS) situează organizaţia în rândul ONG-urilor de şi pentru tineret, Organizaţia are în momentul de faţă peste 200 de membri activi în judeţele Vaslui, Iaşi, Cluj, Bacău, Neamţ, Braşov, Suceava, Giurgiu, Buzău, municipiul Bucureşti, 12 colaboratori şi 15 voluntari în medie pe activitate. O parte dintre membri activează în diverse domenii în Franţa, Italia, Dubai, Norvegia, Irlanda de Nord, Anglia, Germania, Elveţia, Spania, În cei 15 ani de la înfiinţare, AAS a înregistrat peste 800 de membri.

Copii, elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, studenţi, tineri cu diverse preocupări sunt îndrumaţi în procesul de redescoperire a locului nostru în Univers, prin explorarea cerului şi în antrenarea lor într-o competiţie a descoperirii magiei spaţiului cosmic. Prin activităţile desfăşurate, atât membrii AAS, câr şi publicul larg, devin conştienti de impactul astronomiei şi al altor ştiinţe fundamentale asupra vieţii de zi cu zi şi înţeleg modul în care informaţia ştiinţifică poate contribui la consolidarea unei societăţi mai bune.

Făcând o retrospectivă a activităţii desfăşurate în cei 15 ani pe trei direcţii: Astronomie şi Astrofizică / Ştiinţă, Protecţia Mediului, Promovarea principiilor UNESCO, putem afirma că au fost atinse principalele obiective:

-Facilitarea colaborării între astronomi profesionişti, astronomi amatori, educatori şi profesionişti din domeniul comunicării – Proiectul Simpozionul Naţional „Educaţia şi Astronomia în mileniul III” (9 ediţii), Proiectul Editarea revistei „Paşi spre infinit”;

-Promovarea accesului liber la informaţii generale din domeniul astronomiei – Proiectul „Frumuseţea cerului nocturn”;

-Sprijinirea şi îmbunătăţirea educaţiei ştiinţifice în şcolile din judeţul Vaslui – Proiectul „Spaţiul cosmic – o permanentă provocare”;

-Sprijinirea perfecţionării didactice – Proiectul „Curs de iniţiere în Astronomie şi Astrofizică”;

-Stimularea interesului publicului larg faţă de rezultatele cercetării din domeniul astronomiei şi altor ştiinţe înrudite, precum şi faţă de gândirea critică şi procesul cercetării ştiinţifice ce au dus la aceste rezultate – Proiectul „Fenomene astronomice în actualitate”, Proiectul „Priviţi cerul înstelat!”;

-Facilitarea conservării şi protejării tezaurului cultural – Proiectul „Conservarea patrimoniului arhitectural astronomic în comuna Zorleni”;

-Creionarea omului de ştiinţă modern cu scopul consolodării legăturii dintre educaţia ştiinţifică şi carierele ştiinţifice şi stimularea unei creşteri pe termen lung a numărului de studenţă în domeniile ştiinţifice şi tehnologice şi a unei atitudini pozitive faţă de o viaţă dedicată învăţăturii şi ştiinţei – Proiectul “Cariera de astronom”.

***

După ce am tot privit cerul nopţii, atraşi de misterele sale, noi, un grup de tineri din Bârlad, ne-am propus să călătorim împreună spre cele mai tainice profunzimi ale universului, unde vizibilul şi invizibilul se întrepătrund, iar depărtarea devine apropiere.

În ziua de 20 septembrie 2001, am înfiinţat (94 de membri fondatori) Asociaţia Astronomică “Sirius”, cu sediul la Liceul Teoretic Mihai Eminescu Bârlad, jud.Vaslui, organizaţie de şi pentru tineret al cărei nume s-a transformat în decursul timpului în renume.

Am învăţat să identificăm cu ochiul liber constelaţiile şi stelele principale vizibile din emisfera nordică. Dar, odată cu trecerea timpului, ne doream să facem observaţii prin telescop pentru a vedea şi alte frumuseţi ale bolţii cereşti. Şi am reuşit! Acum, cu ajutorul instrumentelor astronomice, lumea s-a mărit şi am putut vedea cu uimire craterele şi alte formaţiuni de pe Lună, fazele planetei Venus, petele solare, am studiat fenomene precum eclipsele de Soare şi de Lună, tranzitul planetelor Mercur şi Venus şi multe altele.

Încet, încet, am întâlnit şi alţi pasionaţi de astronomie şi am reuşit să formăm o comunitate locală de astronomi amatori, cunoscută atât în ţară, cât şi în străinătate. Ne-am unit forţele pentru a promova cât mai bine astronomia şi credem că am reuşit acest lucru. An de an, parteneriatul nostru cu diverse instituţii a devenit, prin proiectele comune, un adevărat succes: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, Casa Corpului Didactic Vaslui, Clubul Copiilor ,,Spiru Haret”, Bârlad, SC Medsoft SRL Bârlad, Observatorul Astronomic Cluj-Napoca, Palatul Copiilor Tulcea, Societatea ştiinţifică ,,Orion” Tulcea, Societatea ştiinţifică ,,Cygnus” Suceava, Planetariul Suceava, Planetariul Constanţa, Universitatea ,, Al.I.Cuza” Iaşi, Cercul de Astronomie ,,Quark” Roman, Astrobotic Club Craiova, CT ,,Henri Coandă” Tulcea, Agenţia de Protecţia Mediului Vaslui, Fundaţia ,,Corona” Iaşi, Asociaţia ,,Ecovas” Vaslui, Asociaţia „Artă. Tradiţie. Cultură” Bârlad. Din anul 2002, suntem afiliaţi la o structură naţională: Federaţia Română a Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor UNESCO / FRACCU ROMÂNIA.

Arta poetică este susţinută în programele promovate de noi pentru copii, adolescenţi şi elevi atât de profilul ştiinţific, cât şi de la profilul uman: Concursul de creaţie literară „Luceafărul”, Concursul Internaţional de Eseuri „Aspecte cosmogonice oglindite în creaţiile literare româneşti şi universale”. Pentru a pune în valoare talentul tinerilor în domeniul creaţiei ştiinţifice şi artistice, organizăm concursuri la nivel naţional înscrise în Calendarul Activităţilor Educative al Ministerului Învăţământului şi în diverse proiecte naţionale sau interjudeţene: Concursul Naţional de Grafică, Pictură şi Fotografie „Visând la aştri”, Concursul „Lumea din viitor”.

Rezultatele pe care membrii AAS le-au obţinut pe parcursul anilor s-au concretizat în numeroase distincţii şi premii naţionale şi internaţionale: cinci medalii de argint, două medalii de bronz şi menţiune la Olimpiadele Internaţionale de Astronomie şi Astrofizică; 68 titluri de LAUREAT la Concursul Internaţional ,,Green Planet” Moscova: 2004, 2006, 2008 – 2015; premiul II şi două Menţiuni la Concursul Internaţional „Cassini – om de ştiinţă pentru o zi”: 2014, 2016; premiul I şi II la Olimpiada de ,,Meşteşuguri Artistice Tradiţionale” 2010, 2015, 2016; Premii I la Concursul interjudeţean de obiceiuri şi tradiţii româneşti ,,Măşti populare”; Premiul II la Concursul Internaţional de Eseuri ,,Aspecte cosmogonice oglindite în creaţiile literare româneşti şi universale”, Premiul I la Concursul Naţional de Grafică, Pictură şi Fotografie “Visând la astir“ 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016; Nominalizare la Concursul Internaţional ,,Astrofotograful Anului 2010; Premii I la Concursul Naţional de Astronomie ,, Sub cerul astral al Deltei”, Premiul I la Concursul Naţional de Astronomie ,,Bucovina priveşte cerul”; Premiul I la Concursul Naţional ,,Equinox” Suceava; Premiul I la Concursul / Expoziţia Natională ,,Eu şi Universul”; Diploma şi titlul de Laureat la etapa naţională a concursului ,,Reviste Scolare”; Premiul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO pentru revista ,,Paşi spre infinit”; Certificat acordat de Uniunea Astronomică Internaţională pentru contribuţia adusă la succesul Programului ,,Anul Internaţional al Astronomiei 2009”, Diploma de Excelenţă pentru contribuţia la Programul ,,Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic”; Nominalizare a observatorilor de meteori la Organizaţia Internaţională de Meteori (IMO); Nominalizare a observatorilor activităţii solare în baza de date a Organizaţiilor Internaţionale de profil.

Începând cu 2016, prof.Ioan Adam este coordonator pe judeţul Vaslui (titulatura utilizată: Consul Spaţial) în cadrul ESERO România, în urma derulării unui proiect înfiinţat de către Agenţia Spaţială Europeană (ESA) în parteneriat cu Agenţia Spaţială Română (ROSA), cu scopul de a folosi fascinaţia pe care o prezintă domeniul spaţial pentru a încuraja predarea şi învăţarea de materii STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) în şcolile româneşti primare şi secundare.

Dincolo de atmosfera terestră ne cheamă o lume diferită şi plină de mister. Nimic material nu poate întrece frumuseţea Cosmosului. Haideţi să visăm la aştri!

Preşedinte AAS, prof. Ioan Adam