Concursul Naţional „EXCELENŢA ÎN ASTRONOMIA DE AMATORI”, ediţia I

Evenimentul s-a desfăşurat sub egida Federaţiei Române a Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor UNESCO (FRACCU).

Ediţia I a Concursului Naţional „EXCELENŢA ÎN ASTRONOMIA DE AMATORI” a fost organizată în perioada aprilie-septembrie 2017, în parteneriat de Asociaţia Astronomică „Sirius”-Club UNESCO, Societatea Ştiinţifică „Orion” Tulcea, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, Primăria şi Consiliul Local Bârlad. Manifestarea face parte din programul Asociaţiei Astronomice “Sirius”-Club UNESCO intitulat „Priviţi cerul înstelat!” implementat din anul 2014 sub egida Uniunii Astronomice Internaţionale (UAI).

FESTIVITATEA DE PREMIERE din cadrul Concursului Naţional “EXCELENŢA ÎN ASTRONOMIA DE AMATORI” a avut loc sâmbătă 7 octombrie 2017 în Cancelaria Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad.

În istorie, observatorii amatori, studiind cerul ca hobby, au jucat un rol deosebit în descoperirea unor fenomene astronomice, astronomia fiind una din puţinele ştiinţe în care amatorii încă mai joacă un rol important, în special la descoperirea şi monitorizarea fenomenelor tranzitorii, doar că aceştia au acces limitat la instrumentele performante ale astronomilor profesionişti.

Mulţi astronomi amatori fotografiază cu succes corpurile cereşti din Sistemul Solar sau din Galaxie, precum şi diverse fenomene astronomice. Există tot mai multe descoperiri făcute de astronomii amatori, ceea ce constituie un ajutor deosebit în activitatea astronomilor profesionişti şi instituţiilor de profil.

Astronomii amatori au o curiozitate naturală pentru lumea înconjurătoare şi pentru felul în care funcţionează lucrurile. Interesul şi inspiraţia lor îi poate conduce la o carieră ştiinţifică de succes.

  Concursul vizează stimularea obţinerii de informaţii cât mai exacte despre evoluţia unui fenomen astronomic sau corp ceresc, prin calitatea observaţiilor, proiectelor cu caracter constructiv şi valoarea ridicată a fotografiilor realizate, valorificarea rezultatelor obţinute de elevi în activitatea specifică de astronom amator, în perioada aprilie – septembrie 2017, abordarea unor teme specifice cu caracter aplicativ, realizarea unor schimburi de experienţă între echipele participante, conectarea la mediile internaţionale.

Categoriile de vârstă: 1 ( clasele V – VI), 2 (clasele VII – VIII), 3 (IX-X), 4 (XI – XII). Secţiunile concursului: 1) proiect observaţii (fenomene astronomice, corpuri cereşti); 2) proiect cu caracter constructiv (instrument destinat observaţiilor astronomice vizuale, radiotelescop, celostat, minisatelit, minirover, staţie meteo, mici accesorii); 3) fotografii astronomice (ştiinţifice şi artistice).

     Organizatorii şi-au propus ca Festivitatea de premiere să fie realizată în cadrul Programului „Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic” 2017. La Festivitate au participat elevi, părinţi, bunici, cadre didactice, viceprimarul municipiului Bârlad – Roxana Miron Feraru, prof.dr. Elena Monu – preşedinte Comisia Învăţământ, Cultură, Culte, Ştiinţe şi Sănătate, Tineret şi Sport, Bogdan Sârbu – consilier local, prof.Ghiorghe Pricop – directorul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, parteneri din Bucureşti (prof.dr. Carmen Cristescu), Tulcea (prof.Niculae Dobrescu – preşedintele Societăţii Ştiinţifice Orion, căpitan Eugen Filipescu – coordonatorul Astroclubului Orion), Republica Moldova (Iurie Miron – directorul Editurii Lyceum Chişinău, prof.Ştefan Tiron – Academia de Ştiinţe, Zvetlana Miron – Ministerul Culturii).

Trofeul concursului a fost obţinut în funcţie de punctajul obţinut la toate secţiunile, de echipele:

Categoria 1 (V-VI)

-Şuhan Ştefan, Asaftei Marian, Tihulcă Denisa Florentina / Şcoala Gimnazială Liteni, com.Belceşti, jud.Iaşi / Astroclubul Orion Liteni

Categoria 2 (VII-VIII)

-Minea Mihai Ionuţ, Vlad Iulian Sebastian, Vlad Gabriela Petruţa / Colegiul Ion Kalinderu, Şcoala Gimnazială Sanatorială, Buşteni, jud Prahova

Categoria 3 (IX-X)

-Ursu Ştefan / Colegiul Nicolae Titulescu Braşov / Astroclubul Braşov

-Constantin Vlad Andrei / Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” Bucureşti / Palatul Naţional al Copiilor

-Adriana Gabriela Oană, Mihnea Iulian Ciocioiu, Giulia Maria Bulugean / Astrobotic Club Craiova

Categoria 4 (XI-XII)

-Ciumacencu Cosmin-Iulian, Maran Irina-Adelina, Braşoveanu Marian, Vlad Vasiliu / Societatea Ştiinţifică „Orion / Palatul Copiilor Tulcea

-Török Zoltán Mihály, Militaru Sebastian, Zimbilschi Felix, George Drugă / Societatea Ştiinţifică „Orion / Palatul Copiilor Tulcea

Stafie Tudor- Cătălin, Radu Iulian, Ifrim Denis, Anton Andi / Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad / Asociaţia Astronomică „Sirius”

Oprea Paul, Maxim Vlad-Andrei, Ciutea Ana-Maria / Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad / Asociaţia Astronomică „Sirius”

Alături de aceştia, au obţinut Premiul I la secţiunea Fotografie / Proiect observaţii echipele:

Categoria 1 (V-VI)

-Alin F. Nagy Cristian, Popescu N. Andrei-George, Giurgiu M.I. Alex, Buia Z.Theodor / C.N. Vasile Lucaciu Baia Mare, jud.Maramureş

Categoria 2 (VII-VIII)

-Carina Zăvoianu, Cătălina Alexandru, George Anton Dăscălescu, Mihai Dobrescu / Şc.Gim.112 Bucureşti

-Ioan Alexandru Babiuc / Liceul Tehnologic Tomşa Vodă Solca / Cercul de fizică, astronomie şi astrofizică QUANTUM

Categoria 4 (XI-XII)

-Ioana-Andreea Stelea / Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti / SARM / Astroclubul Bucureşti

Printre cei premiaţi (Premiul II – secţiunea Proiect observaţii) se numără şi echipa de la Categoria 4 (XI-XII) alcătuită din Tudor Lapp şi Eugeniu Pegza / Liceul Teoretic Mihai Marinciuc Chişinău, Republica Moldova.

Primăria şi Consiliul Local Bârlad au oferit premii în bani (suma totală 3600 lei) elevilor care au obţinut Premiul I / Trofeul concursului la fiecare categorie de vârstă/secţiune, Asociaţia Astronomică „Sirius”-Club UNESCO a oferit diplomele, trofeele şi revista „Paşi spre infinit”, Editura Lyceum” Chişinău a oferit cărţi. Elevii şi cadrele didactice din Tulcea au vizitat sediul Asociaţiei Cronos” şi au fost impresionaţi de rezultatele deosebite obţinute de membrii acestei asociaţii. Cu această ocazie, prof. Sergiu Frangulea a oferit tricouri elevilor tulceni. Aducem mulţumiri cu această ocazie domnului Gheorghe Şerban – S.C.Capşa SRL Bârlad pentru sponsorizarea oferită la acest eveniment.

Deosebit de apreciat de toţi cei prezenţi a fost momentul artistic prezentat de copiii din grupa mijlocie (3-4 ani), Şcoala Gimnazială Stroe S.Belloescu” Bârlad, coordonaţi de educ. Diana Scîntei şi Monica Tiron -instructor de dans.

Pentru contribuţia deosebită la succesul proiectului„EXCELENŢA ÎN ASTRONOMIA DE AMATORI”,, au fost acordate Diplome partenerilor în proiect: Societatea Ştiinţifică „Orion” Tulcea, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, Primăria şi Consiliul Local Bârlad. Aprecieri deosebite merită echipa de proiect: prof.Rica Luchianov, prof. Ivona Măgdăliniş, prof.Mihaela Bobârcă, prof.Sergiu Frangulea, prof.Maria Giuşcă, educ.Diana Scîntei şi elevii / voluntarii: Ioana Pavel, Corina Vlasie, Andreea Stăvărache, Georgiana Vasluianu.

Felicitări participanţilor pentru activitatea pe care o desfăşoară în cadrul cercurilor, asociaţiilor şi cluburilor de astronomie şi pentru rezultatele deosebite obţinute în cadrul concursului „EXCELENŢA ÎN ASTRONOMIA DE AMATORI”. Mulţumim cadrelor didactice coordonatoare pentru ajutorul acordat în derularea proiectului!

Considerăm că acest proiect a reuşit să stimuleze atingerea performanţei în cazul elevilor care activează ca astronomi amatori, să mediatizeze inventivitatea şi creativitatea acestora şi să contribuie la promovarea valenţelor educative excepţionale ale astronomiei.

Coordonator proiect, prof.Ioan Adam

Galerie foto eveniment: