Desemnarea AAS ca membră a Rețelei Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO

În ultimii 70 de ani, „Asociațiile, Centrele și Cluburile pentru UNESCO” au avut o contribuție importantă la promovarea mandatului și obiectivelor UNESCO și la creșterea vizibilității Organizației. La nivel mondial, în momentul de față (2022), Rețeaua Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO cuprinde aproximativ 4200 de asemenea entități din 78 de state membre ale UNESCO.

Un proces de reformă majoră privind cluburile a început din anul 2013 în conformitate cu Planul de acțiune pentru Consolidarea cooperării Secretariatului UNESCO cu Comisiile Naționale. Astfel, a fost elaborat un nou Cadru de Reglementare.
În acest context, o serie de documente strategice au fost aprobate de către organismele de conducere ale UNESCO. Doar Comisiile Naționale pentru UNESCO sunt singurele instituții mandatate de către UNESCO să acorde sau să retragă singurele titulaturi permise rămase: cele de Club sau Asociație. Această titulatură poate fi dobândită doar după formularea unei cereri oficiale adresate Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Ca urmare a evaluării realizate conform Metodologiei de desemnare a membrilor rețelei Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO, Comisia Națională a României confirmă desemnarea Asociației Astronomice SIRIUS ca membră a Rețelei Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO (conform adresei nr. 733/20.04.2022). Din Regiunea Nord – Est, doar județul Suceava înregistrează un membru al Rețelei Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO.
Pe lângă activitățile specifice, Asociația Astronomică SIRIUS va participa la un program comun de activități cu CNR UNESCO România.
Menționăm că în perioada 2004 – 2021, Asociația Astronomică SIRIUS a fost afiliată Federației Române a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO (FRACCU).

-Definiția „Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO”: acestea constau în grupuri de persoane de toate vârstele, din toate categoriile sociale, care cred cu tărie în idealurile UNESCO așa cum sunt stabilite în Constituția sa și care decid să le pună în aplicare în activitatea lor cotidiană.
-Asociațiile și Cluburile pentru UNESCO sunt organisme non-profit. Acestea activează pe o bază de voluntariat și sunt independente din punct de vedere legal și financiar de UNESCO. Acestea au legături strânse cu publicul larg și alte autorități profesionale și locale. “Asociațiile și Cluburile pentru UNESCO” pot funcționa în orice sferă a competenței UNESCO.
-Asociațiile și Cluburile pentru UNESCO sunt diferite în ceea ce privește dimensiunile și capacitățile financiare și operaționale.
-Scopul principal al Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO este de a promova misiunea a prioritățiile și programele UNESCO la nivel local. Astfel, acestea contribuie la promovarea valorilor, mesajelor și acțiunilor UNESCO și sunt esențiale pentru realizarea obiectivelor și scopurilor sale.
Obiective strategice ale parteneriatului Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO cu Organizația:
-Să stimuleze interesul publicului larg pentru misiunea, programele și activitățile UNESCO;
-Să contribuie la dezvoltarea și promovarea înțelegerii scopurilor UNESCO, cu prioritate la nivel local;
-Să contribuie la implementarea programului Organizației la nivel național și local, în coordonare cu Comisia Națională pentru UNESCO;
-Să promoveze valorile solidarității, toleranței și respectului pentru diversitatea culturală, precum și valorile educației civice globale, ale drepturilor omului și ale dezvoltării durabile în rândul publicului larg;
-Să promoveze zilele, săptămânile, anii și deceniile internaționale proclamate de UNESCO;
-Să contribuie la promovarea mesajelor UNESCO, prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv prin social media, prin traducerea documentelor și a informațiilor emise de Secretariatul UNESCO, în limbile naționale.

Președinte AAS, prof. Ioan ADAM