Distincție pentru recunoașterea performanței în educație

În perioada 24-29 mai 2024 se desfășoară la Iași etapa națională a Olimpiadei de Astronomie. Vineri, 24 mai, în Aula „Mihai Eminescu” a Universității „Al. I. Cuza”, a avut loc deschiderea ediției a XXI-a a acestei competiții. Cu această ocazie, prof. Ana Elisabeta Naghi – Inspector Școlar General M.E. Matematică și Astronomie, a înmânat distincții „În semn de recunoaștere a înaltei valori profesionale și pentru contribuția științifică și didactică adusă în domeniul Astronomiei și Astrofizicii.” profesorului Ioan Adam – președintele Asociației Astronomice SIRIUS, profesorului Dimitrie Olenici – muzeograf astronom la Planetariul / Observatorul astronomic de la Suceava, profesoarei Eugenia Marcu – Școala „Constantin Brâncuși”, Cluj-Napoca.
Este cunoscut faptul că profesorul Ioan Adam, personalitate de necontestat a astronomiei românești, are o contribuție deosebită la promovarea astronomiei și științei, în special în rândul tinerilor, și promovarea României în lume. Activitatea în domeniul educației non-formale, evidențiază convingerea că obiectul Astronomie contribuie la stimularea interesului elevilor de gimnaziu și liceu pentru știință și tehnologie, că temele privind călătoriile spațiale și Universul, oferă integrarea unor cunoștințe de fizică, matematică, chimie, biologie, tehnogie și inginerie, iar legătura cu astronomia constituie un motiv frecvent pentru absolvenții de liceu de a alege în învățământul universitar fizica, matematica, științele spațiale, Astrofizica.
În lipsa unei politici guvernamentale în domeniul educației astronomice, existând foarte puține activități la clasă, legată de conținutul acesteia, remarc inițiativele de pionierat ale profesorului Ioan Adam pentru integrarea astronomiei în programa școlară, conectarea învățământului astronomic la mediile internaționale de astronomie, organizarea Olimpiadei Naționale de Astronomie și a unor concursuri de profil, realizarea unui program pentru pregătirea cadrelor didactice de diverse specialități în domeniul astronomiei, participare la proiecte naționale și internaționale care evidențiază activitatea elevilor / astronomi amatori. Profesorul Ioan Adam a contribuit la creșterea continuă a prestigiului comunității astronomice prin derularea multor proiecte naționale și internaționale, prin rezultatele obținute de copii, elevi și studenți în diverse competiții regionale, naționale și internaționale.
Este meritul profesorului Ioan Adam, ca urmare a organizării în anul 2000 a Simpozionului Național „Educația și Astronomia în mileniul III” (inclus în Calendarul Activităților Extrașcolare al MEN) având ca principal obiectiv organizarea Olimpiadei Naționale de Astronomie, precum și a memoriilor și audiențelor, pentru introducerea de către Ministerul Învățământului în calendarul concursurilor școlare a Olimpiadei Naționale de Astronomie și pentru organizarea primei ediții a ONA în 2003 la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad (urmată de organizarea ediției din 2008 tot la Bârlad). Participarea la Olimpiada Naţională de Astronomie constituie o provocare atât pentru elevi, cât şi pentru profesori şi a deschis posibilitatea afirmării internaționale prin prezența României la Olimpiada Internațională de Astronomie. Profesorul Ioan Adam a fost team liderul echipei României la prima participare a țării noastre la Olimpiada Internațională de Astronomie (ediția a VIII-a) desfășurată la Stockholm în anul 2003. În perioada 2002 – 2012, a contribuit la selecția și pregătirea elevilor pentru Olimpiada Internațională de Astronomie și Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică în calitate de lector al Centrului de Performanţă pentru Astronomie, Fizică şi Ştiinţe – Călimăneşti, jud. Vâlcea.
Având ca îndrumător profesorul Ioan Adam, membri ai Asociației Astronomice SIRIUS au obținut rezultate deosebite în cei 23 de ani de activitate în cadrul organizației, concretizate în numeroase distincţii și premii naţionale şi internaţionale la OIA și OIAA, nominalizare a observatorilor de meteori la Organizaţia Internaţională de Meteori (IMO); Certificate de descoperire asteroizi la campania de căutare asteroizi / Astronomers Without Borders și International Astronomical Search Collaboration (5 asteroizi până în momentul de față), Cel mai bun rezultate dintre cele mai precise ale determinării razei terestre la proiectul internațional ERATHOSTENE, Premiul II și Mențiuni la Concursul Internațional ,,Cassini – om de știință pentru o zi“, organizat de NASA și ESA.
Președintele Asociației Astronomice SIRIUS este inițiator și coordonator de proiecte educaționale incluse în Calendarul Activităților Educative al MEN și Comisiei Naționale a României pentru UNESCO proiecte dintre care menționăm: Simpozionul Național „Educația și Astronomia în mileniul III” (9 ediții); Concursul Național „Visând la aștri” (9 ediții); Concursul Național „Proiecte de astronomie”; Concursul Regional „Luceafărul” (7 ediții); Concursul Național „Excelența în astronomia de amatori” (3 ediții); Concursul Internațional „Cosmogonia în lucrările scriitorilor români și europeni”; Editarea revistei semestriale „Paşi spre infinit”, revistă cu vizibilitate națională cu un tiraj de 500 de exemplare, contribuie la mediatizarea contribuțiilor originale științifice, observaționale și educaționale ale astronomilor amatori și profesioniști din România, precum și din alte țări europene și la publicarea unor teme care vin în sprijinul olimpicilor la astronomie; Realizarea unui calendar astronomic lunar care se bucură de apreciere în rândul publicului larg. Președintele AAS a primit din partea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, Premiul de excelenţă „Cecilia Banc” pentru popularizarea ştiinţei 2006.
Printr-o activitate complexă și susținută, a demonstrat că Astronomia este un subiect atractiv pentru educație și că se impune predarea Astronomiei în școală.
În cadrul evenimentului din 24 mai, președintele AAS a făcut o mențiune specială în legătură cu Vlad Mărgărint, în momentul de față profesor universitar în SUA. Exprimând dorința lui Vlad, a îndemnat tinerii olimpici reuniți la Iași, dar și mass-media, să lectureze, respectiv să mediatizeze articolul care va fi publicat în curând în nr.50 al revistei „Pași spre infinit”, „Un arc peste timp: despre drumul de la Bârlad în Statele Unite…. cu emoție și recunoștință”.
Felicitări domnului profesor Ioan Adam pentru distincția primită, o recunoaștere din partea Ministerului Educației a performanței în educație!

Vicepreședinte AAS, prof. Maria Giușcă