EVENIMENT EDITORIAL: “ASTRONOMIE” – Manual de astronomie generală

          Asociaţia Astronomică „Sirius” a organizat sâmbătă, 10 octombrie 2015, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad şi Primăria Bârlad,  în cadrul Programului „Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic 2015” activitatea EVENIMENT EDITORIAL: “ASTRONOMIE” – Manual de astronomie generală.

          Invitaţi: prof.Ştefan Tiron – consilier Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, prof.Ion Nacu – Liceul Real “Mihai Marinciuc” Chişinău şi Iurie Miron – Director “Editura Lyceum”.

          Evenimentul editorial s-a desfăşurat în Biblioteca Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, recent reabilitată prin finanţarea aprobată de Consiliul Local, în prezenţa a numeroşi elevi şi cadre didactice de la diverse şcoli bârlădene, studenţi, membri ai Asociaţiei Astronomice „Sirius”, parteneri şi cadre didactice din Vaslui şi Roman. Ca urmare a mediatizării la nivel naţional prin intermediul portalului “Ziarul Ştiinţelor” şi site-ului Asociaţiei Astronomice „Sirius”, au existat numeroase cereri pentru procurarea acestui volum de astronomie. În România, un manual de astronomie a fost editat în 1965 de Gheorghe Chiş şi a fost destinat elevilor din clasa a XII-a de la profilul Matematică-Fizică. Un număr mare dintre ei  aveau posibilitatea să susţină o probă de bacalaureat la disciplina ASTRONOMIE.
În Republica Moldova, în momentul de faţă, se remarcă dorinţa unor cercetători şi a Editurii „Lyceum” de a oferi elevilor, studenţilor, cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, cercurilor şi cluburilor de astronomie, precum şi tuturor celor interesaţi de ştiinţa cerului, literatură didactică de astronomie şi astrofizică. Rezultatele obţinute în ultimele două decenii în explorarea spaţiului cosmic şi proiectele ştiinţifice care se vor derula în perioada următoare, trezesc un interes deosebit publicului larg.

          În cadrul acestui demers remarcăm editarea volumului „ASTRONOMIE”, o lucrare sistematizată şi actualizată de astronomie generală. Autorii: Ştefan Tiron – Lector universitar superior, Grad didactic I în astronomie şi Ion Nacu – profesor de astronomie, Grad didactic superior, vin astfel în întâmpinarea elevilor, studenţilor, cadrelor didactice şi astronomilor amatori dornici să asimileze elemente generale de astronomie şi să se iniţieze în observarea şi cercetarea fenomenelor astronomice. Din această perspectivă, volumul „ASTRONOMIE” constituie un excelent “Manual de astronomie generală”.

         Cartea „ASTRONOMIE” reflectă experienţa dobândită de autori la catedră şi în activitatea observaţională. Ea conţine atât un sistem de elemente generale de astronomie şi astrofizică, cât şi Probleme şi Exerciţii, structurate în XIII Capitole, XV Anexe. Preţul unui volum  (416 pagini + XVI Planşe), este de 40 lei.

         Volumul „ASTRONOMIE” este un dar minunat pentru noi toţi şi merită să-şi găsească loc în fiecare bibliotecă şcolară sau personală!

         Cu ocazia activităţii care a încheiat participarea AAS la ediţia din acest an a Programului „Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic”, au fost acordate Diplome de Excelenţă pentru contribuţia la promovarea astronomiei şi a educaţiei prin astronomie celor trei invitaţi speciali: prof.Ştefan Tiron – consilier Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, prof.Ion Nacu – Liceul Real “Mihai Marinciuc” Chişinău, Iurie Miron – Director “Editura Lyceum” Chişinău şi Diplome de Excelenţă pentru susţinerea programelor pentru tineret şi promovarea educaţiei prin astronomie domnului Viceprimar Dorin Apostu şi doamnei Inspector  prof.dr.Irina Dumitraşcu.

          Mulţumim sprijinului acordat pentru organizarea evenimentului conducerii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, Primăriei Bârlad, în particular domnului viceprimar Dorin Apostu şi conducerii Muzeului „Vasile Pârvan”.

          Menţionăm că oaspeţii din Republica Moldova au vizitat Planetariul, Observatorul Astronomic, creaţiile sculptorului Marcel Guguianu şi expoziţiile permanente ale Muzeului „Vasile Pârvan”, diverse sub aspect tematic, fiind impresionaţi de patrimoniul acestei instituţii culturale.

          În urma discuţiilor s-a convenit realizarea unei colaborări de lungă durată care vizează participarea elevilor din cele două ţări la diverse concursuri, organizarea unei Şcoli de Vară de astronomie, efectuarea unor vizite tematice la Chişinău, respectiv Bârlad, apariţii editoriale etc.

              Preşedinte AAS, prof.Ioan Adam

Galerie Foto Eveniment: