Informare de presă Adunarea Generală AAS

Un moment important în viața unei organizații neguvernamentale îl constituie alegerea organelor de conducere. Alegerea noului Consiliu Director al Asociaţiei Astronomice „Sirius”-Club UNESCO în cadrul Adunării Generale din 19 septembrie 2020, a avut loc în contextul schimbării sediului asociației și dezvoltării programelor și activităților asociației.
Activitatea asociaţiei se desfăşoară pe trei direcţii principale: Astronomie, Protecţia Mediului, promovarea principiilor UNESCO. Educaţia, pregătirea şi capacitatea de a construe, sunt elemente esențiale care stau la baza demersurilor Asociaţiei Astronomice „Sirius“ (AAS), organizaţie de şi pentru tineret.
În conformitate cu Statutul AAS, a fost validat noul Consiliu Director, alcătuit din:
-Președinte: prof. Ioan ADAM

-Vicepreședinte: prof. Maria GIUȘCĂ

-Secretar: înv. Iulia-Florentina AGAVRILOAEI /
Șc. Gim. „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad

-Contabil: ec. Florinel Bulgaru /
Șc. Gim. „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad

-Coordonator departamentul administrativ: înv. Mihaela CHIRVASĂ /
Șc. Gim. „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad

-Coordonator departamentul științific: cercetător dr. Vlad-Dumitru MĂRGĂRINT/
Universitatea Americană, Shanghai

-Coordonator departamentul tehnic: Vlad-Alexandru LAZANU /
specialist IT, București

-Coordonator departamentul cultural: educ. Diana SCÎNTEI /
Șc. Gim. „Stroe S. Belloescu” Bârlad

-Coordonator departamentul relații internaționale: Consuela-Daniela TRIF /
studentă, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași

Cu ocazia Adunării Generale, președintele AAS a prezentat calendarul de activități actualizat pentru perioada septembrie – decembrie 2020. Dintre proiectele și activitățile planificate, amintim:
-Participare la proiectul național ArheoAstroExploratorium, inițiat de Societatea Română pentru Astronomie Culturală – Timișoara;
-Efectuarea demersurilor pentru obținerea unui Act Constitutiv actualizat;
-Participare la proiectul internațional ERATHOSTENE;
-Editarea revistei „Pași spre infinit” nr.43;
-Cursuri de astronomie pentru începători și avansați;
-Derularea proiectului „Mai aproape de Cosmos”, în cadrul Programului „Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic”, 4-10 octombrie;
-Concursul „Pași spre infinit”, ediția a XXXVI-a;
-Derularea proiectului „Fenomene astronomice în actualitate”

Președinte AAS, prof. Ioan ADAM