Invitatie Adunarea generala

Ne face o deosebită plăcere de a vă adresa invitaţia de participare la Adunarea Generală a Asociaţiei Astronomice „Sirius”-Club UNESCO, sâmbătă, 19 septembrie 2020, ora 10, la sediul social din Str. Nicolae Tonitza Nr.20 Bârlad / Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici”, Corp B, cu următoarea ordine de zi:
1.Alegerea membrilor Consiliului Director;
2.Efectuarea demersurilor pentru obținerea unui Act Constitutiv actualizat;
3.Prezentarea calendarului de activități reactualizat pentru perioada septembrie – decembrie 2020.
4.Discuții.

MENȚIUNE

Pentru actualizarea Actului Constitutiv al Asociației, este necesar să depunem la Judecătoria Bârlad o copie după actul de identitate al asociaților, iar pentru membrii Consilului Director și Cazierul financiar.
Cei care nu au pus încă la dispoziția Asociației copia după actul de identitate, sunt rugați să realizeze această cerință până la 15 septembrie 2020. În caz contrar, se pierde calitatea oficială de membru AAS.

Preşedinte AAS, Secretar,
prof.Ioan ADAM înv. Iulia AGAVRILOAEI

EXTRAS DIN STATUTUL AAS

Art.14
(9) Un participant la ședința Adunării Generale poate reprezenta cel mult 5 membri cu drept de vot (model de delegatie în atașament; aceastasă ajungă la Asociație prin poștă / fax / e-mail, până pe 15 septembrie 2020)

Art.15,
(1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Este compus din 9 membri votanți, aleși de Adunarea Generală pe o perioadă de 3 ani: Președinte, vicepreședinte, secretar, contabil, coordonatorii de departamente (științific, tehnic, administrativ, relații internaționale, cultural).

(5) Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcție de răspundere în cadrul unei instituții publice, dacă Asociația are ca scop sprijinirea activității acelei instituții publice.

(8) În vederea pregătirii alegerilor, Consiliul Director înștiințează cu cel puțin 4 luni înainte membrii cu drept de vot în legătură cu depunerea candidaturilor, termenul limită pentru trimiterea acestora și adresa la care acestea vor fi trimise. Candidatura trebuie să conțină un curriculum vitae și un program corespunzător funcției la care candidează. Membrii Consiliului Director pot fi realeși și pot propune candidați. În termen de 3 săptămâni de la expirarea termenului limită de înscriere, Consiliul Director comunică lista tuturor candidaturilor înregistrate.

Lista candidaturilor înregistrate

Nr.crt. FUNCȚIA NUMELE ȘI PRENUMELE
1 Președinte Adam Ioan

2 Vicepreședinte Giuşcă Maria

3 Secretar Agavriloaei Iulia

4 Contabil Bulgaru Florinel
5 Coordonator departamentul științific Mărgărint Vlad-Dumitru
6 Coordonator departamentul tehnic Lazanu Vlad-Alexandru
7 Coordonator departamentul administrativ Vasluianu Ovidiu-Florin
8 Coordonator departamentul relații internaționale Trif Consuela-Daniela
9 Coordonator departamentul cultural Scîntei Diana

NOTĂ: Consiliul Director a acceptat propunerea ca doamna Năstase Otilia (P.I.P. la Școala Gimnazială „Stroe S. Belloescu” Bârlad), să devină cenzor, în urma ieșirii la pensie a doamnei Maria Mocanu (profesor la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad).

Art.11
Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt:
a) Adunarea Generală
b) Consiliul Director
c) cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori, dacă Asociația are mai mult de 100 de
membri înscriși până la data întrunirii ultimei Adunări Generale.

Art. 20
Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.