Participare AAS la „Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic” 2018

În fiecare an, Asociația Săptămâna Mondială a Spațiului (WSWA) selectează o temă pentru viitoarea Săptămână a Spațiului Cosmic (WSW) pentru a oferi o atenție deosebită activităților și evenimentelor care au loc în întreaga lume în perioada 4-10 octombrie. Tema Săptămânii Mondiale a Spațiului 2018: „Spațiul reunește lumea”.
Activităţile organizate de Asociaţia Astronomică „Sirius” în 2018 au fost realizate în parteneriat cu Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad:

Activitatea 1 – Sesiune de observaţii vizuale, telescopice şi fotografice
Sub coordonarea prof.Ioan Adam, participanţii au avut ocazia să facă cunoştinţă cu specificul observaţiilor astronomice, să identifice constelaţii şi stele cu denumiri proprii şi să utilizeze instrumentele aflate în dotarea asociaţiei pentru observarea planetelor Venus, Jupiter, Saturn şi Marte.
De pe platoul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, elevii de la categoria seniori avansaţi au efectuat observaţii asupra unor obiecte Messier vizibile în timpul activităţii. Doi dintre aceştia, Alexandru Vătămanu şi Paul-Gabriel Oprea, se pregătesc pentru Concursul de astronomie practică Ioan Curea, care se va desfăşura pe 17 noiembrie 2018 la Timişoara.
În perioada activităţii au fost observaţi şi câţiva meteori din curentul Southern Taurids (STA), curent activ în perioada 10 septembrie-20 noiembrie.

Activitatea 2 – Simpozionul „Noi pe scena Lumii”
Participanţii la simpozion, elevii claselor XI F1 şi X F1 de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad coordonaţi de prof.Rica Luchianov şi prof.Camelia Stoica, au evocat aspecte care ţin de globalizare şi impactul asupra societăţii, teoriile privind conflictele ce se nasc din cauze multiple, natura timpului şi spaţiului în galaxie şi infinita expansiune a Universului.
Globalizarea este termenul întrebuinţat pentru a descrie un proces multicauzal care are drept rezultat faptul că evenimente care au loc într-o parte a globului, au repercusiuni din ce în ce mai ample asupra societăţilor şi problemelor din alte părţi ale globului. Aici se poate include Programul „Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic”, o săptămână sincronizată a evenimentelor spațiale globale (4-10 octombrie).

Activitatea 3 – Vernisajul expoziţiei „Lumini în spaţiu”
Realizarea expoziţiei „Lumini în spaţiu” din cadrul SMS 2018 a fost coordonată de prof.Ioan Adam şi laborant Aurica Beciu / Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad. La panotarea expoziţiei şi-au adus contribuţia elevele Roxana Coştoi, AnaMaria Ciutea, Andreea Chiriac, Iulia Dura.
Lucrările expoziţiei „Lumini în spaţiu” sunt realizate de membrii AAS, elevi la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad / profesori îndrumători: prof. Mădălina Forţu, prof. Ivona Măgdăliniş, prof. Ioan Adam şi MiniAAS – copii de la Şcoala Gimnazială „Stroe S. Belloescu” Bârlad, grupa mijlocie şi elevi de la Şcoala Gimnazială „George Tutoveanu” Bârlad ” / profesori îndrumători: prof. Maria Giuşcă, educ. Diana Scîntei, educ. Gabriela Ivan, înv. Nicoleta Chiosa.
O lucrare de specială, de mari dimensiuni, „Luna – astrul nopţii” a fost realizată special pentru această activitate de laborant Aurica Beciu.
Expoziţia surprinde evenimente cosmice imaginate sau fotografiate, compoziţii având ca subiect „Universul”, „Sistemul Solar”, „Luna”, fenomene astronomice (eclipse, conjuncţii, activitatea solară, fazele Lunii) şi compoziţii cu subiect astronomic. O parte dintre lucrările expuse au fost premiate la Concursul Regional „Noi şi Universul” (iunie 2018, Tulcea). Vizitatorii au ocazia să se fotografieze în costumul de astronaut realizat din materiale ecologice de laborant Aurica Beciu.

Activitatea 4 – Seminar interactiv ,,Sistemul de navigaţie GALILEO”
La activitatea coordonată de prof.Ioan Adam, au participat elevii clasei XII MI1 de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad. De remarcat faptul că aceşti elevi s-au implicat în ultimii doi ani în activităţi ESERO referitoare la participarea la concursul CanSat (simularea unui satelit integrat în volumul și forma unei doze standard de băuturi răcoritoare) şi concursul de Rovere Exo-RO.
Programul Galileo instituie un sistem global de navigaţie prin satelit îmbunătăţit care oferă servicii de poziţionare globală garantate, de înaltă precizie. Acesta oferă începând din 2014, trei servicii: serviciul cu acces liber (gratuit), un serviciu public reglementat (PRS) şi serviciul caută-şi salvează. Serviciile suplimentare care vor urma vor include un serviciu comercial şi un serviciu de salvgardare a vieţii pentru o rată mai mare a mediei fluxului de date şi o acurateţe mai mare a datelor autentificate.

Seminarul a scos în evidenţă faptul că Europa are propriul sistem inteligent de navigaţie prin satelit, sistem ce aduce numeroase beneficii economiilor şi vieţilor noastre de zi cu zi. Constelaţia de 30 sateliţi GALILEO (vor fi lansaţi în spaţiu până în anul 2019) oferă posibilitatea furnizării unor servicii îmbunătăţite începând cu o navigaţie mai precisă pentru automobile, o gestionare eficientă a transportului rutier, servicii de căutare şi salvare, tranzacții bancare mai sigure, precum şi furnizare fiabilă de energie electrică, toate puternic dependente, pentru o funcţionare eficientă, de tehnologii de navigaţie prin satelit. Primii doi sateliţi plasaţi pe orbită la 23 000 de kilometric, transportă cele mai precise ceasuri atomice Maser construite vreodată – cu o precizie de o secundă la trei milioane de ani. Galileo este interoperabil şi compatibil cu GPS.

Preşedinte AAS, prof.IOAN ADAM