Participare la cursul ESERO România

Unul dintre rolurile principale ale Agenţiei Spaţiale Române (ROSA) este de a promova dezvoltarea domeniului spaţial în România. Educaţia şi popularizarea sunt componentele ce stau la baza unei societăţi care înţelege şi sprijină cercetarea spaţială, care vede beneficiile acesteia pentru viaţa de zi cu zi şi este încurajată să se implice. Una dintre priorităţile ROSA este de a încuraja generaţiile tinere să se îndrepte spre o carieră în acest domeniu.

Biroul European de Resurse pentru Educaţie Spaţială – România (ESERO – România) este un proiect înfiinţat de către Agenţia Spaţială Europeană (ESA) în parteneriat cu Agenţia Spaţială Română (ROSA), cu scopul de a folosi fascinaţia pe care o prezintă domeniul spaţial pentru a încuraja predarea şi învăţarea de materii STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) în şcolile româneşti primare şi secundare. Prin acest centru, ROSA şi ESA doresc să răspundă nevoilor educaţionale specifice din România, astfel încât tinerele generaţii să fie încurajate către o carieră din domeniile STEM.

ESERO România a organizat în perioada 14-18 iulie (Seria I), un curs de iniţiere în activităţi şi tehnologii spaţiale. Cursul se adresează profesorilor de fizică şi matematică din învăţământul gimnazial şi liceal din România şi este coordonat de Virgiliu Pop – ESERO România Project Manager şi Cristina Stancu – ESERO România Deputy Manager.

Selecţia participanţilor a ţinut cont de competenţă şi de o cât mai echitabilă distribuţie geografică. În cadrul ESERO România, prof.Ioan Adam este coordonator pe judeţul Vaslui (titulatura utilizată: Consul Spaţial).

Activităţile s-au desfăşurat la Pensiunea “Popasul Iancului” şi Observatorul Astronomic Mărişel, judeţul Cluj. Localitatea Mărişel este situată la 1250 m altitudine, pe cel mai întins platou montan locuit din Munţii Apuseni,

Cursul are ca scop folosirea spaţiului cosmic ca un context atractiv pentru predarea materiilor STEM (Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie, Matematică). Activităţile teoretice au cuprins: Prezentarea activităţilor ESERO; Prezentarea resurselor educative ale Agenţiei Spaţiale Europene; Sateliţii artificiali ai Pământului; Noţiuni de bază ale telecomunicaţiilor spaţiale; Notiuni de astronomie; Scurtă istorie spaţială; Misiunea Rosseta sau rendez-vous cu o cometă; Misiunea Exo-Mars.

Activităţile practice realizate: Recepţia undelor electromagnetice de joasă frecvenţă; Realizarea analizei spectrale a semnalelor recepţionate şi interpretarea spectrelor obţinute; Determinarea direcţiei meridianului locului şi momentului în care Soarele traversează acest meridian; Scanarea cerului cu un radiotelescop de uz didactic şi realizarea unei hărţi radio elementare a cerului vizibil; Monitorizarea traficului aerian; Transmiterea de imagini şi sunet pe cale radio, la mare distanţă, utilizând antene de recepţie de mare directivitate; Utilizarea receptoarelor GPS pentru determinarea orei exacte şi a coordonatelor geografice. Transformări de coordonate geografice exprimate în format zecimal în coordonate exprimate în format sexazecimal şi invers; Conversia energiei solare; Vizită la Centrul de cercetare ştiinţifică şi tehnologică al firmei BITNET CCSS; Recepţia unor imagini ale Pământului transmise în timp real, linie cu linie, de sateliţii meteorologici ai NOAA.

Participanţii vor disemina cunoştinţele şi experienţa dobândită în cadrul cursului către alţi profesori de liceu şi gimnaziu şi către un număr cât mai mare de elevi, în cadrul unor cercuri pedagogice ale profesorilor, grupuri de excelenţă ale elevilor sau alte organisme similare, pentru a atrage cât mai mulţi elevi către ştiinţe şi tehnologii spaţiale.

Elevii au posibilitatea să participe la o serie de concursuri internaţionale, precum Competiţia Naţională de Rovere Exo-RO şi concursul CanSat. ESERO România lansează Competiţia Naţională de Rovere Exo-RO pentru elevii de liceu. Prin participarea la această competiţie, echipele de elevi vor avea ocazia să ia parte la toate fazele tipice ale unui proiect de robotică, de la selectarea obiectivelor, proiectarea şi integrarea componentelor, până la testarea sistemului în final. Ca urmare a acestui proces, participanţii vor învăţa în mod practic şi se vor familiariza cu metodologia de cercetare ştiinţifică, îşi vor însuşi concepte noi, vor aprofunda sau consolida cunoştinţe de tehnologie şi programare, vor învăţa importanţa coordonării şi a lucrului în echipă şi, nu în ultimul rând, îşi vor îmbunătăţi abilităţile de comunicare.

CanSat-ul este o simulare a unui satelit integrat în volumul şi forma unei doze standard de băuturi răcoritoare. Provocarea pentru elevi (echipe compuse din patru până la şase elevi) constă în includerea tuturor subsistemelor majore ale unui satelit – cum ar fi alimentarea cu electricitate şi comunicaţiile – într-o doză de răcoritoare cu un volum de 330 mililitri. CanSat-ul va fi lansat de la o altitudine de aproximativ un kilometru cu ajutorul unei rachete, balon sau drone şi va trebui să îndeplinească o misiune şi să aterizeze în condiţii de siguranţă.

Astfel de concursuri vor trezi interesul tinerilor faţă de domeniul spaţial, vor contribui la creşterea calităţii învăţământului prin formarea de competenţe profesionale pentru tineri şi, nu în ultimul rând, vor încuraja promovarea educaţiei şi a viitorilor oameni de ştiinţă.

prof.Ioan Adam

Galerie foto: