„Să luptăm pentru o planetă sănătoasă!”

           Pentru a marca „Ziua Mondială a Mediului”, Asociaţia Astronomică „Sirius” – Club UNESCO şi Clubul Copiilor „Spiru Haret” au organizat pe 2 iunie 2016 dezbaterea „Schimbările climatice, efectele acestora şi măsuri de combatere”. Dezbaterea a fost moderată de prof.Iulian Mancaş, coordonatorul Cercului de Protecţia Mediului de la instituţia gazdă. Au participat membrii cercului de la Clubul Copiilor, membrii Comisiei „Eco-Sirius”, elevi de la Liceul Pedagogic „Ion Popescu” şi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad.

          În cadrul prezentării efectuate, prof.Iulian Mancaş a accentuat că activităţile Cercului de Protecţia Mediului şi Comisiei “Eco-Sirius” abordează probleme de ecologie care contribuie gradat la formarea conştiinţei ecologice.

          Prof. Adrian Dodonete de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad a subliniat faptul că protejarea naturii, în sensul păstrării sănătăţii ei, determină până la urmă sănătatea fiecăruia dintre noi. De aceea, reducerea poluării şi vindecarea naturii de efectele ei, nu se poate face fără conştientizare şi fără intervenţia tuturor locuitorilor Planetei Albastre.

          Prof.Mihai Stan de la Liceul Pedagogic „Ion Popescu” a abordat aspecte legate de  valenţele informaţionale şi corelative ale educaţiei ecologice. Orice cetăţean trebuie să înţeleagă că omul este inseparabil de mediu şi că efectele negative ale acţiunilor sale prezintă consecinţe asupra mediului, că este necesară dobândiriea cunoştinţelor utilizate în soluţionarea problemelor mediului, să realizeze care sunt responsabilităţile individuale şi colective, să dezvolte instrumente de analiză, reflecţie şi acţiune pentru a înţelege, preveni şi corecta neajunsurile provocate mediului.

         Prof.Ioan Adam – preşedintele AAS, a menţionat faptul că eficienţa educaţiei asupra mediului se poate aprecia numai prin efectele pe termen lung asupra comportamentului viitorului cetăţean. Activităţile şcolare sau extraşcolare pot evidenţia  achiziţia de atitudini corespunzătoare în raport cu mediul: “Educaţia copilului trebuie să urmărească dezvoltarea respectului faţă de mediul natural” (Art.29, Convenţia cu privire la Drepturile Copilului). Deasemenea, prof.Ioan Adam a subliniat necesitatea intervenţiei tinerilor în situaţii concrete şi realizarea de către aceştia a unor aplicaţii practice. În acest context au fost nominalizate proiectele şi programele la care participă membrii „Comisiei Eco-Sirius”:  proiecte de cercetare premiate la concursuri naţionale şi internaţionale (Concursul „Green Planet”, Moscova), proiecte legate de verificarea calităţii apei, monitorizarea biologică a pârâului Valea Seacă, Programul „Salvaţi râuleţele noastre!”, Programul „În armonie cu natura”, Programul ENO – Campanie de luptă contra schimbărilor climatice.

          Prin întrebările adresate şi opiniile expuse, elevii participanţi la acest eveniment au arătat că este necesară o comportare atentă şi corectă faţă de natură şi o abordare a problemelor de ecologie în cadrul lecţiilor, în funcţie de caz, la fizică, chimie, biologie, educaţie civică.

          Considerăm că activitatea şi-a atins scopul,  elevii fiind convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi trecerii din statutul de spectator în cel de factor activ în demersul ce vizează armonia omului cu mediul înconjurător.

                            Preşedinte AAS, prof.Ioan Adam

Galerie foto: