SCRISOARE DESCHISĂ

Domnule / Doamnă Redactor şef,

Am citit cu surprindere articolul Telescopul donat Liceului “Eminescu” din Bârlad zace plin de praf! semnat de Cezara Mironică şi apărut în ziarul „Vremea Nouă” din data de 26 februarie 2017.

Articolul este scris cu rea credinţă şi omisiuni care induc ideea că subsemnatul este vinovat de situaţia prezentată şi nu cei care au acceptat să primească telescopul de la Asociaţia PROFIZICA.

Reamintesc faptul că:

  1. Am afirmat de la bun început că nu primesc pomeni de la nimeni (lucru consemnat în mass-media), demersul meu fiind îndeptăţit chiar de prevederile Ordinului de Ministru 5423/6.10.2015 în baza căruia s-au repartizat telescoapele.
  2. La şedinţa Consiliului Consultativ al ISJ Vaslui din 7 aprilie 2016 la care am fost invitat, am reiterat decizia subsemnatului de a nu utiliza un telescop donat în scop electoral Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad. În momentul în care un participant la şedinţa a solicitat telescopul achiziţionat de Asociaţia PROFIZICA, prof. Giani Darie – şef de catedră în 2016, a afirmat că are sarcină de la directorul Liceului „Eminescu” să ducă telescopul la şcoală.

După cum se observă în articolul menţionat, numele persoanei care a preluat telescopul nu este menţionat, în schimb este menţionat numele preşedintelui Asociaţiei „Sirius”. Este evident că s-a intenţionat crearea unei confuzii în legătură cu telescopul donat. Asta deoarece în urma demersurilor efectuate de subsemnatul în 2002, Primul-Ministru de atunci, Adrian Năstase, a dispus acordarea unui telescop (în valoare de 2400 $) Asociaţiei Astronomice „Sirius” – cel mai performant pentru astronomii amatori, la acea dată, din România. Asociaţia a donat chiar de la început telescopul Liceului „Mihai Eminescu”. De acest telescop au beneficiat toţi elevii care s-au pregătit în cadrul AAS, inclusiv cei de la Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu”. Ce vină au elevii (Elena Onose – Şc.8 Bârlad, Ada Rotaru – Şc.11 Bârlad, Alexandru Vătămanu – Şc.8 Bârlad, Miriam-Ioana Diţu – Şc.11 Bârlad etc.) care au început studiul sistematic al astronomiei în cadrul AAS atunci când erau în gimnaziu, iar ulterior au devenit “codrenişti”?

Telescopul donat de Asociaţia PROFIZICA nu este mai performant decât cel menţionat mai sus. Are doar o altfel de montură (ecuatorială), ceea ce ar oferi olimpicilor condiţii egale de pregătire a probei observaţionale.

Cei care sunt „îngrijoraţi” de starea telescopului donat LICEULUI „MIHAI EMINESCU”, trebuie să ştie că pe telescoapele Asociaţiei Astronomice „Sirius” nu există praf. Rezultatele obţinute de membrii asociaţiei de-a lungul anilor în diverse competiţii, demonstrează existenţa unei activităţi permanente pentru performanţă. De aceste performanţe a beneficiat şi conducerea ISJ Vaslui, conducere care prin intermediul ziaristei Cezara Mironică manipulează şi prezintă în derizoriu meritele AAS / Centrului de Performanţă pentru Astronomie.

Autoarea articolului din „Vremea Nouă” a afirmat recent că ceea ce a scris în articolul denigrator „Războiul fals al telescopului de la Bârlad” (8 aprilie 2016) este o opinie personală!? Halal ziaristă deontoloagă… Menţionez şi faptul că directorul ziarului “Vremea Nouă” a refuzat să publice un drept la replică!

Acesta este motivul pentru care am fost nevoit să adresez redacţiilor mass-media din judeţ o scrisoare deschisă.

Un lucru deosebit de grav sugerat de ziarista Cezara Mironică este adoptarea de către cetăţeni a unei atitudini de „supunere” în raport cu abuzurile autorităţilor / reprezentanţilor diverselor instituţii: „Profesorul Ioan Adam nu s-a lăsat şi a continuat cu memoriile şi plângerile la toate instituţiile: primărie, prefectură, minister, preşedinţie, mass-media locală şi natională.” Iată cine afirmă că este apărătorul intereselor cetăţenilor…

Prof.Ioan Adam