Concursul Naţional de Grafică, Pictură şi Fotografie “Visând la aştri”, ediţia a IX-a

      Ultima activitate din cadrul Concursului Naţional de Grafică, Pictură şi Fotografie “Visând la aştri”, ediţia a IX-a, a avut loc duminică 3 aprilie 2016, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad.

Această manifestare este înscrisă în Calendarul Activităţilor Educative 2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, A2. Domeniul cultural-artistic: Arte vizuale, poziţia 33.

La vernisajul expoziţiei şi festivitatea de premiere au participat partenerii în proiect: Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, Asociaţia Astronomică „Sirius”- Club UNESCO, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui, Palatul Copiilor Tulcea, Asociaţia „Artă. Tradiţie. Cultură”, elevi premiaţi, cadre didactice, părinţi, din Bucureşti, jud.Tulcea, jud.Argeş, Bârlad, Vaslui, Republica Moldova.

Concursul s-a desfăşurat pe secţiuni, subsecţiuni  şi categorii de vârstă:

-Secţiunea Grafică şi Pictură / G0 (4-6 ani),  G1 (7-10 ani), G2 (11-14 ani), G3 (15-18 ani), G4 (peste 18 ani);

-Secţiunea Fotografie / Fotografie ştiinţifică;  Fotografie artistică;  Efecte şi trucaje fotografice;  Fotografie reportaj;  Grafică pe calculator / G0 (6-10 ani), G1 (10-12 ani), G2 (12-16 ani), G3 (peste 16 ani).

Prin intermediul acestei manifestări a fost promovată grafica/pictura  şi  fotografia cu  specific  astronomic, a fost stimulată inventivitatea şi fantezia  tinerilor  cu  preocupări  în  domeniul  artei  fotografice, obţinerea de  informaţii  cât  mai  exacte  despre  evoluţia  unui  fenomen  astronomic, prin  valoarea  ridicată  a  fotografiilor, realizarea  unor  schimburi  de  experienţă  între  tinerii  artişti  şi cei  consacraţi  în  domeniu, au fost promovate valenţele educative excepţionale ale  astronomiei.

La ediţia a IX-a a concursului au participat 317 copii şi elevi la secţiunea Grafică şi Pictură şi 355 elevi la secţiunea Fotografie. Comisia de evaluare de la secţiunea Grafică şi Pictură – preşedinte Eugen Iftene, membru UAP, a acordat 212 premii I, II, III şi Menţiuni, iar Comisia de evaluare de la secţiunea Fotografie – preşedinte prof.Niculae Dobrescu, Palatul Copiilor Tulcea / Societatea Ştiinţifică „ORION” a acordat 141 premii I, II, III şi Menţiuni.

Elevii din judeţul Vaslui premiaţi provin de la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu”, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, C.N.”Gheorghe Roşca Codreanu”, Şc.Gim. „Vasile Pârvan” Bârlad, Şc.Gim. „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad, Şc.Gim. „Stroe S.Belloescu” Bârlad, Şc.Gimnazială “George Tutoveanu” Bârlad, Grădiniţa cu PP Nr.9 Bârlad / Grupa Mare, Grădiniţa cu PP Nr.5 Bârlad / Grupa Mică, Grădiniţa cu PP Nr.4 Bârlad / Grupa Mare, Grădiniţa cu PP Nr.2 Bârlad / Grupa Mică, Complexul de servicii comunitare nr.1 Bârlad, Şc.Gimnazială Nr.1 Zorleni, Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui, Şc.Gim. „Ştefan cel Mare” Vaslui.

Elevii premiaţi şi cadrele didactice coordonatoare au primit din partea Asociaţiei Astronomice „Sirius” revista „Paşi spre infinit”. Domnul Iurie Miron – directorul Editurii „Lyceum” din Chişinău a oferit volumul „Regi şi comandanţi de oşti din antichitate” membrilor echipei de proiect şi dulciuri celor mai mici participanţi la concurs.

Momentele artistice susţinute de trupa de dansatori ALIENS de la Şc.Gim. “Vasile Pârvan” îndrumată de înv.Nicoleta Chiosa, folkiştii Andrei Mazilu & Adrian Istrate, cls.a X-a / Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, prof.Mădălina Forţu & Ştefan Bâgea, cls.a XII-a / Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, au încântat publicul prezent la festivitatea din 3 aprilie 2016.

Mulţumiri speciale domnului Eugen Iftene şi prof. Niculae Dobrescu pentru jurizare, partenerilor media şi voluntarilor care au sprijinit activitatea:  Andreea Ţonea, Bianca Lovin, Violeta Cristea, Diana Camenic, Ioana Pavel, Andreea Mărgărint, adm.Valeriu Codreanu, secretar şef Otilia Postelnicu, secretar Octavian Prisecaru.

Membrii echipei de proiect, organizatorii Festivităţii de premiere, partenerii în proiect şi cadrele didactice cu cele mai multe participări la Concursul “Visând la aştri”, au primit Diplome de excelenţă: prof.Mihaela Bobârcă, prof.Rica Luchianov, prof.Liliana Radu, prof.Maria Mocanu, prof.Maria Giuşcă, Educ.Diana Scîntei, pictor Viorica Ghenghea, prof.Sergiu Frangulea, ec.Mariana Hoştinaru.

Din anul 2000 când a fost lansat acest concurs şi până la ediţia a IX-a, au participat la cele două secţiuni peste 5000 de copii şi elevi. Noi şi noi serii de elevi au avut posibilitatea să se descopere şi să exploreze universul cunoscut şi necunoscut.

Expoziţia “Visând la aştri” reuneşte o parte dintre lucrările premiate la ediţia a IX-a şi va putea fi vizitată de cei interesaţi până la mijlocul lunii mai.

Coordonator proiect, prof. Ioan Adam

Galerie foto „Visand la astri”, editia a IX-a