Derularea proiectului Expoziția de astrofotografie „Priviți cerul înstelat!”

Asociația Astronomică SIRIUS derulează în această perioadă proiectul educațional Expoziția de astrofotografie „Priviți cerul înstelat!”, „PROIECT REALIZAT CU SPRIJINUL PRIMĂRIEI ȘI CONSILIULUI LOCAL BÂRLAD”. Proiectul a primit o finanțare nerambursabilă de 22062,86 lei de la bugetul local al municipiului Bârlad pentru activități nonprofit de interes local, Domeniul: Activități de tineret.
Mulțumim cu această ocazie doamnei viceprimar Ana Maria Vintilă și doamnei consilier principal la Serviciul Buget și contabilitatea veniturilor și cheltuielilor din cadrul Primăriei Barlad Monalisa Spiridon, pentru buna colaborare în cadrul procedurii de solicitare a finanțării!

Scopul proiectului: Facilitarea dobândirii de competențe transversale în domeniul astronomiei și astrofotografiei pentru tineri.

Obiective:
Obiective generale:
O1. Inovarea și diversificarea activităților de tineret în municipiul Bârlad
O2.Atragerea tinerilor din municipiul Bârlad către ativități din domeniul tehnicii fotografice și interacțiunea acesteia cu astronomia
Obiective specifice:
O1.Dezvoltarea abilităților tehnice la 15 elevi de gimnaziu și liceu din municipiul Bârlad
O2.Promovarea astrofotografiei în rândul a 100 de elevi de gimnaziu și liceu din municipiul Bârlad
O3.Dezvoltarea încrederii în forțele proprii la 15 elevi de gimnaziu și liceu din municipiul Bârlad
O4.Creșterea vizibilității tinerilor astrofotografi în decursul a 5 luni.
Grupuri țintă:
-Elevi de gimnaziu și liceu
-Tineri care activează în cadrul Asociației Astronomice SIRIUS

Analiza activității de tineret, în special în 2022 declarat Anul European al Tineretului, arată că se impune realizarea unor activități educaționale, culturale și de petrecere a timpului liber care să vizeze în mod direct dezvoltarea personală a tinerilor.

Dintre toate științele, Astronomia este cea mai accesibilă pentru publicul larg: toată lumea poate privi bolta cerească și poate aprecia frumusețea ei. Trebuie știut însă că activitatea observațională modernă necesită facilități care sunt prea scumpe chiar și pentru cetățeni din țările dezvoltate. Astronomia oferă o racordare ideală pentru adolescenți la entuziasmul creativ al științelor exacte și stimulează elevii să se lanseze într-o carieră științifică. „Aventura” Astronomie constituie un ingredient popular al educației adulților.

Astrofotografia este un tip specializat de fotografie, ce constă în fotografierea diverselor obiecte de pe cer (Soarele, Luna, planetele Sistemului Solar) sau a unor porțiuni din cerul nopții (astrofotografia de peisaj nocturn), galaxii, nebuloase, roiuri stelare sferice și deschise (astrofotografia obiectelor cosmice ale cerului profund /deep-sky), panorame ale galaxiei noastre, conjuncții, tranzitul planetelor interioare, eclipse de Soare și de Lună, curenții de meteori. Prima fotografie a unui obiect astronomic (Luna) a fost făcută în 1840, însă numai la sfârșitul secolului al XIX-lea tehnologia fotografiei a evoluat astfel încât să se poată realiza fotografii detaliate ale stelelor.

O problemă care apare la fotografia astronomică este că trebuie o cameră CCD cât mai sensibilă și care să genereze cât mai puțin zgomot în imagine la timpi mari de expunere. Zomotul poate să aibă două surse, una din cauza căldurii din exterior sau cea generată de diverse componente din cameră încât apar acei „hot pixels”, pixeli roșii și a doua prin zgomotul datorat efectiv curentului electric parazit generat de cameră. Ca să se poată obține o cameră suficient de sensibilă cu câmp mare și timpi lungi de expunere, costurile sunt foarte mari. În schimb, obținând o calitate deosebită a imaginilor prin investiția din acest proiect, tinerii astrofotografi pot obține premii și o recunoaștere internațională cu ocazia unor concursuri sau manifestări la nivel mondial.

Copiii devin consumatori de tehnologie de la vârste fragede. Întrebarea este cât de conștienți ajung să o folosească? Educația STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) pe care Asociația Astronomică SIRIUS o promovează, ajută copiii să înțeleagă conceptele abstracte prin experimentare și joacă. Astfel, pot înțelege ce rol are un telescop, un aparat fotografic/cameră CCD în observarea fenomenelor astronomice, într-un mod proactiv și chiar distractiv. Educația STEM depăsește educația formală din școli și ajunge pe un tărâm al creativității și imaginației.
Activitățile proiectate țin cont de abilitățile ce trebuiesc dobândite de elevi în ceea ce privește observațiile astronomice prin instrumente optice, astrofotografia și achiziția de imagini cosmice.
Din perspectivă locală, se impune ca și în municipiul Bârlad, tinerii să ia contact cu fascinanta lume a științelor, tehnologiei și a ingineriei prin intermediul astrofotografiei într-un context creativ.
Din perspectivă europeană, se impune sprijinirea promovării oportunităților pe care UE le oferă tinerilor, obiectivul fiind de a găsi inspirație în ideile tinerilor pentru a consolida proiectul european. Astronomia și domeniile conexe sunt în fruntea științei și tehnologiei. Acestea trebuie să răspundă la întrebări fundamentale și să stimuleze inovația. Din acest motiv, planul strategic al Uniunii Astronomice Internaționale (IAU) are trei domenii principale în atenție: tehnologie și competențe; știință și cercetare; cultura și societatea.

Cursurile și atelierele din proiect sunt susținute de către coordonatorul proiectului și membri cu experiență în domeniul astrofotografiei din cadrul Asociației Astronomice SIRIUS.

Activitățile realizate în luna I a derulării proiectului: achiziționarea aparaturii necesare în derularea proiectului achiziționarea aparaturii necesare în derularea proiectului; realizarea atelierelor în perioada 1-7 august 2022: Curs: Elemente de bază din domeniul astronomiei; Fotografia (Astrofotografia și achiziția de imagini cosmice, Folosirea echipamentului modern cu cameră CCD, Astrofotografia solară, Astrofotografia lunară și planetară, Astrofotografia obiectelor cosmice ale cerului profund (deep-sky)); realizarea unei părți din lucrările ce vor participa la expoziția de astrofotografie „Priviți cerul înstelat!” cu ajutorul echipamentului achiziționat în cadrul proiectului, pe timp de zi și de noapte, în funcție de condițiile atmosferice și obiectele cosmice vizibile în perioada realizării astrofotografiilor.

Coordonator proiect, prof. Ioan ADAM