Editarea revistei „Pași spre infinit” nr.43

   Unul dintre proiectele Asociației Astronomice „Sirius” care vizează promovarea astronomiei și astrofizicii și dezvoltarea personală a tinerilor în comunitatea mileniului III, este editarea revistei „Paşi spre infinit”, publicaţie semestrială care prezintă teme de actualitate din astronomie şi astrofizică, aspecte legate de desfăşurarea fenomenelor astronomice, dialoguri cu personalităţi ale astronomiei româneşti, teme de istoria ştiinţei, informaţii ştiinţifice de larg interes, jurnale, articole care vizeazã legătura dintre ecologie, fizică, chimie, biologie şi ştiinţa cerului, viziunea cosmosului în literatura populară, cosmopoezii, astrorebus, postere.

         Revista având conținut științific și tehnologic, asigură diseminarea informațiilor în beneficiul comunității, în special a tinerilor și înregistrarea priorităţile autorilor asupra ideilor publicate. Din perspectiva alegerilor strategice, s-a optat de la început ca revista să devină o publicaţie naţională, atât din punctul de vedere al autorilor, cât şi al cititorilor, prin: creșterea exigenţei faţă de materialele publicate; atragerea de autori (astronomi profesioniști și amatori, jurnaliști de știință, cadre didactice din domeniul universitar și preuniversitar, cercetători, educatori de planetariu) recunoscuți pe plan naţional şi cu relaţii extinse în mediile ştiinţifice de profil; difuzarea revistei în principalele comunități astronomice din România.

           Chiar dacă în momentul de față există pentru cei interesați foarte multe informații pe internet, o revistă care publică informații din domeniul științific / astronomie și astrofizică are avantajul selectării materialului informativ și eliminarea erorilor / greșelilor de ordin științific care apar pe rețelele sociale.

           Colectivul de redacție își exprimă speranța că revista „Paşi spre infinit” va fi tot mai cunoscută pentru promovarea valorilor culturale şi ştiinţifice în şcoală şi comunitate, evidenţierea progresului ştiinţific al umanităţii şi pentru creşterea performanţei în educarea tinerei generaţii.

           Publicaţia are un tiraj de 500 de exemplare și este realizată în parteneriat cu Școala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad. Directorul revistei: prof.Ioan Adam; Redactor şef: prof. Rica Luchianov; Redactor şef adjunct: prof. Maria Giuşcă, Flaviana-Florina Tătaru. Revista este tipărită chiar de la primul număr la Tipografia IRIMPEX Bârlad / Editura “Sfera”.

           Preşedinte AAS, prof. Ioan ADAM