INVITAŢIE Adunarea Generală AAS

Se convoacă membrii Asociaţiei Astronomice „Sirius”-Club UNESCO la Adunarea Generală, duminică, 25 februarie 2018, ora 10, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, cu următoarea ordine de zi:
1.Raport asupra activităţii desfăşurate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie
2017
*Ratificarea hotărârilor Consiliului Director
2.Raport financiar-contabil pe anul 2017
3.Rapoarte asupra gestiunii băneşti şi de inventar
4.Discuţii
5.Perspective organizatorice (strategie, comunicare în interiorul AAS, parteneriate,
resurse financiare, proiect de buget)
6.Aprobarea proiectului de activitate pentru anul 2018

NOTĂ:
În conformitate cu Art.7 lit.g, Cap. IV -Drepturile şi obligaţiile membrilor – din Statutul AAS, membrii Asociaţiei au dreptul să fie reprezentaţi prin delegaţie la şedinţele Adunării Generale, în cazul în care nu poate participa la acestea;
Art.14 al.9 – Un participant la şedinţa Adunării Generale poate reprezenta cel mult 5 membri cu drept de vot.

Preşedinte AAS, prof.Ioan Adam Secretar, prof.Iulian Mancaş