Lansarea volumului II al lucrării „Stele şi flori, flori şi stele în universul ştiinţei”

Un eveniment cultural de excepţie girat de Casa editorială AGIR, lansarea volumului II al lucrării „Stele şi flori, flori şi stele în universul ştiinţei”, a avut loc marţi, 19 iunie 2018, la ora 11, la sediul central al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România din Bucureşti, sector 1, Calea Victoriei nr.118, sala „Anghel Saligny”. Autor: dr.Harry Minţi, fost cercetător la Institutul Astronomic al Academiei Române, stabilit în momentul de faţă în Israel.

Volumul II al lucrării „Stele și flori, flori și stele, în universul științei”, operă ştiinţifică cu o abordare interdisciplinară care promovează apropierea ştiinţei şi tehnicii de cultură conţine capitolele 35 – 68. Prin această nouă apariţie editorială, lucrarea astrofizicianului Harry Minţi poate fi considerată o enciclopedie în adevăratul sens al cuvântului.

Din perspectiva autorului, oportunitatea volumului II al lucrării „Stele și flori, flori și stele, în universul științei” este izvorâtă din necesitatea unei discuţii mai largi legate de întrebarea lansată în primul volum: De ce Trăiește Omul? Răspunsul oferit de Harry Minţi derivă din concepţia filozofică a lui Lucian Blaga care admite că modul uman de existenţă se caracterizează prin faptul că participă concomitent la două orizonturi de existenţă. Primul este existenţa în orizontul imediat şi pentru autoconservare; al doilea este existenţa în orizontul misterului şi pentru revelarea misterului, tip de existenţă care este specific numai omului.

Dr. Harry Minţi reuşeşte să înmănuncheze texte şi fotografii care ilustrează reuşitele ştiinţei şi tehnicii în general, astronomiei şi astrofizicii în particular. Consider că lucrarea constituie pentru cititori un ajutor binevenit în înţelegerea lumii înconjurătoare. Personalitatea, erudiţia şi simplitatea, talentul de povestitor, dar şi permanenta deschidere spre universalitate, ne arată că autorul este un intelectual deosebit de sensibil şi de responsabil. De aceea, şi cel de-al doilea volum al lucrării „Stele și flori, flori și stele, în universul științei”, va constitui o sursă de documentare şi de studiu, dar şi o lectură incitantă pentru cei care sunt pasionaţi de ştiinţă. Din perspectiva viitorului, dr.Harry Minţi este preocupat de stimularea curiozităţii elevilor pentru ştiinţă prin intermediul unor proiecte educaţionale, integrarea resurselor new media în demersul educaţional, precum şi rolul olimpiadelor şcolare. De aceea nu este întâmplătoare discuţia despre „Olimpiadele de astronomie” (Cap.60).

„Stele și flori, flori și stele, în universul științei” este o carte bună pentru că te face să-ţi pui întrebări. Cartea ar trebui să se regăsească pe rafturile oricărei biblioteci publice sau personale. Am avut ocazia să-l întâlnesc pe dr.Harry Minţi la Bucureşti, în anul 2010, la Conferinţa „Diaspora română”. Ne bucură faptul că de câţiva ani, dr.Harry Minţi publică articole deosebit de apreciate în revista „Paşi spre infinit”. Sunt onorat de solicitarea autorului de a scrie prefaţa volumului II al lucrării „Stele şi flori, flori şi stele în universul ştiinţei”!

Demn de remarcat este faptul că autorul acestei lucrări nu este singur în căutarea adevărului. El provoacă cititorii prin lansarea unor întrebări de genul „Existența vieții este de ajuns?”. Au întrebările o limită? Răspunsul este dat prin chiar conţinutul Capitolului 62: Întrebări la care cred că am răspuns; întrebări la care cred că nu am răspuns;
întrebări la care nu ne așteptăm; întrebări pe care nu mi le-am pus încă;
întrebări la care nu m-am gândit încă.

Prof.IOAN ADAM

preşedinte Asociaţia Astronomică „Sirius” – Club UNESCO