Parteneriat în proiectul „MAGIA MATEMATICII”

Asociaţia Astronomică SIRIUS este partener în proiectul educațional „Magia Matematicii” coordonat de prof. Adrian Profir, proiect ce se va derula în anul 2022 la Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad. Cadre didactice implicate în proiect: Ioan Adam, Georgel Bradu, Cornel Pleșu, Adrian Profir, Alina Profir, Iuliana-Florentina Agavriloaei. Mariana Balan.
Sâmbătă, 29 ianuarie 2022, a fost realizată la sediul asociației activitatea intitulată „Universul meu!” (Activitatea nr. 4 din proiect). Au participat elevi din clasele a V-a și a VI-a, interesați să cunoască cât mai multe lucruri despre modalitatea studierii corpurilor cerești și a fenomenelor astronomice.

În cadrul acestui atelier de astronomie, prof. Ioan Adam a scos în evidență legătura dintre Astronomie și Matematică. Astronomia, prin introducerea în dimensiunea și vârsta obiectelor din Univers, oferă experiență de a gândi mai abstract la scara de timp, distanță și dimensiune. Realizările extraordinare din astronomie și astrofizică sunt legate indisolubil de utilizarea unui instrument numit MATEMATICA. Natura ne oferă capacitatea de a recunoaşte modele într-o formă aritmetică, și, pe această bază construirea unor sisteme matematice complexe.

Geometria lui Thales și Pitagora a condus la determinarea formei sferice a Pământului, raza Pământului, distanța până la Lună și Soare ș.a. Atunci când facem referire la magnitudinea și strălucirea aștrilor utilizăm logaritmi, iar când ne propunem să măsurăm distanța până la stele utilizăm metoda paralaxei stelare. Măsurând unghiul dintre Pământ și direcția spre stea în lunile ianuarie și iunie (două puncte diametral opuse) și utilizând distanța medie Pământ – Soare, se determină distanța până la stea.

Matematica este limbajul Universului și în procesul de învățare acest limbaj ne permite să înţelegem mecanismele de bază prin care funcţionează Universul.
Astronomia oferă avantajul unei activități în aer liber. Așa că cel mai bun mod de a începe astronomia este ieșirea în timpul nopții într-un loc cu orizontul liber și fără poluare luminoasă. Observarea bolții cerești este atractivă și distractivă și pentru faptul că poate fi realizată împreună cu prietenii și familia.
Președintele AAS a prezentat elevilor avantajele participării la activitățile organizației având ca scop dezvoltarea lor personală: Curs de inițiere în Astronomie și Astrofizică, Activități practice / observaționale. Astrofotografie, Participare la proiecte educaționale și științifice (Proiectul ERATHOSTENES, Proiectul MOON CAMP), Campanii de observare a unor fenomene deosebite (eclipse de Soare și de Lună, ocultații, curenți de meteori, comete), Participare la Olimpiada de Astronomie și Astrofizică și concursuri regionale și naționale de profil, Participare la concursuri internaționale, Participare la tabere și școli de vară, Excursii tematice.
În acest context au fost evidențiate rezultatele deosebite obținute de-a lungul timpului de elevii Școlii Nr.8 / Școlii Gimnaziale „Episcop Iacov Antonovici” la Olimpiada de Astronomie și Astrofizică, la competiții naționale și internaționale de profil, precum și la proiecte internaționale.

Elevii participanți au adresat întrebări referitoare la tematica prezentată și au primit la final, pentru o mai bună documentare, revista „Pași spre infinit”, publicație editată semestrial de AAS în parteneriat cu Școala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici”.
Urmează ca în luna mai 2022 să fie realizată în cadrul acestui proiect o activitate practică/observațională în care elevii participanți la proiect vor lua contact cu instrumentele astronomice și echipamentele din dotarea Asociaţiei Astronomice SIRIUS, vor învăța să lucreze cu acestea în cadrul sesiunilor de observații telescopice și fotografice.

Mulțumim cu această ocazie domnilor prof. Adrian Profir și prof. Georgel Bradu – Directorul unității de învățământ, pentru oportunitatea oferită în ceea ce privește mediatizarea astronomiei/activităților științifice prin intermediul atelierelor din proiectul „MAGIA MATEMATICII”!

Președinte AAS, prof. Ioan ADAM