Adunarea Generală AAS

Se convoacă membrii Asociaţiei Astronomice SIRIUS la Adunarea Generală, duminică, 27 februarie 2022, ora 10, la sediul social din Str. Nicolae Tonitza Nr.20 Bârlad / Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici”, Corp B, cu următoarea ordine de zi:
1.Raport asupra activităţii desfăşurate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie
2021
*Ratificarea hotărârilor Consiliului Director
2.Raport financiar-contabil pe anul 2021
3.Rapoarte asupra gestiunii băneşti şi de inventar
4.Discuţii
5.Perspective organizatorice: strategie, comunicare în interiorul AAS,
parteneriate, resurse financiare, proiect de buget
6.Aprobarea proiectului de activitate pentru anul 2022

NOTĂ:
În conformitate cu Art.7 lit.g, Cap. IV -Drepturile şi obligaţiile membrilor – din Statutul AAS actualizat, membrii Asociaţiei au dreptul să fie reprezentaţi prin delegaţie la şedinţele Adunării Generale, în cazul în care nu poate participa la acestea;
Art.14 al.9 – Un participant la şedinţa Adunării Generale poate reprezenta cel mult 5 membri cu drept de vot.

Preşedinte AAS, Secretar,
prof. Ioan ADAM P.I.P. Florentina-Iuliana