Participare AAS la ASTRO 2022

Societatea Astronomică Română de Meteori (SARM) a organizat vineri, 21 octombrie, în sala de conferința a Bibliotecii Județene Dâmbovița, ASTRO 2022 – Conferința Națională de Astronomie. Comunicările și prezentările au vizat „Activități, programe, proiecte și publicații astronomice pentru tineret”.
Din partea Asociației Astronomice SIRIUS a participat prof. Ioan Adam cu lucrarea „Educația astronomică în Anul European al Tineretului”. Manifestarea a inclus lansări de carte și expoziții: „12 umbre – Îndrăgostit de eclipse”, Cătălin Beldea; „O epopee a cerului românesc – Mișcarea astronomică, literații stelelor și unirile vechi și noi ale românilor”, Andrei Dorian Gheorghe; „Astronavigația de la gnomon și astrolab la sextantul Apollo”, comandor Vasile Chirilă; Expoziție de instrumente de astronavigație; Expoziție de meteoriți; Expoziție de astrofotografie.
Președintele AAS a primit din partea organizatorilor Diploma de contributor la programul conferinței și școlii de astronomie pentri tineret și volumul „O epopeea cerului românesc” / Premiul SARM și ASTROMIX pentru contribuție deosebită la istoria mișcării astronomice românești, iar din partea comandorului Vasile Chirilă, „cu admirație pentru prodigioasa activitate de promovare a astronomiei” volumul „Astronavigația de la gnomon și astrolab la sextantul Apollo”.

Conferința Națională de Astronomie continuă cu prezentări și seminarii în zilele de 22 și 23 octombrie la pensiunea Runcu Stone. În această locație, se desfășoară în perioada 21 – 27 octombrie Tabăra de Astronomie „Orionide și eclipsa” (Observarea maximului curentului de meteori Orionide și a eclipsei parțiale de Soare). La evenimentul ASTRO 2022 participă entități fizice și juridice din România care au derulat sau derulează proiecte, activități și acțiuni dedicate astronomiei și educației prin astronomie: observatoare astronomice și planetarii, instituții culturale și de învățământ, astrocluburi și astronomi amatori.

Felicitări președintelui SARM Valentin Grigore și echipei de proiect pentru organizarea acestei manifestări complexe care reușește să aducă laolată astronomi amatori și profesioniști și să valorifice programele și proiectele derulate în beneficial tinerilor din România!

În Anul European al Tineretului 2022, organizaţiile de tineret pot atrage atenţia mai mult decât oricând asupra proiectelor lor şi asupra modului în care se implică în schimbarea comunităţilor din care fac parte. Totodată, în această perioadă ne putem spune părerea cu privire la chestiunile care ne preocupă şi ne putem informa cu privire la programele educaţionale europene care ni se adresează. În cadrul Anului European al Tineretului putem urmări dezbateri pe subiectele prioritare ale politicii de tineret a UE, iar tinerii și alţi actori implicaţi în problematica legată de tineret vor putea afla despre oportunitățile oferite. Anul European al Tineretului este momentul de a merge mai departe cu încredere și speranță într-o perspectivă post-pandemie.

Progresele recente ale tehnologiei astronomice, au un impact direct asupra sectoarelor înalt specializate ale industriei europene. Acestea au inclus utilizarea avansată a computerelor în astronomie, de exemplu în procesarea imaginilor și arhivarea datelor, precum și observarea la distanță.

Din perspectivă culturală, este de subliniat rolul important al astronomiei în societatea modernă, în special influența sa continuă asupra percepțiilor noastre despre locația unică a omenirii în timp și spațiu.

Există multe abordări diferite ale predării astronomiei, dar aceasta este rareori prezentată într-un mod global și coerent. Cel mai adesea, elemente disparate ale astronomiei sunt încorporate în alte materii, de exemplu, geografie, matematică, fizică, chimie, geoștiințe, istorie și filozofie. Doar câteva țări au cursuri de astronomie bine echilibrate la nivelul de învățământ secundar. În unele locuri, elevii pot trece prin școală și pot fi expuși doar la câțiva termeni astronomici, sau deloc. Cu toate acestea au loc multe schimbări în programele școlare din Europa. Acest lucru deschide anumite posibilități pentru îmbunătățiri viitoare ale predării astronomiei. Acum este probabil un moment ideal pentru a lua în considerare modul în care acest subiect de bază și interesant poate fi cel mai bine încorporat.

„Astronomia ar trebui să contribuie la conștiința că, într-o societate complexă, bogată în știință și tehnologie, o educație științifică este esențială pentru alegerile pe care fiecare cetățean trebuie să le facă în viața democratică. elevii ar trebui să simtă că Pământul este un loc minunat în Univers și trebuie îngrijit și apărat.” (Declarația Profesorilor de Astronomie în cadrul mai multor Grupuri de lucru). Înființarea în 1994 a „Asociației Europene pentru Educația Astronomiei” (EAAE) a condus la crearea rețelei europene pentru această materie și la reunirea profesorilor de astronomie de pe acest continent.

Pentru elevi, olimpiadele astronomice, școlile de vară, taberele de astronomie sau schimbul de experiență în cadrul unor mobilități, contribuie la creșterea interesului pentru astronomie, precum și la contactul unul cu celălalt la nivel european.
Îmbunătăţirea educaţiei în domeniul ştiinţelor este pe agenda politică a multor ţări europene.

Există un mare număr de programe şi proiecte care se adresează acestei probleme. Unul dintre obiectivele cheie vizează încurajarea tinerilor să studieze ştiinţele. Pentru aceasta au fost adoptate măsuri începând cu primii ani de şcoală pentru a încerca să îmbunătăţească interesul elevului şi al studentului în domeniul ştiinţelor. Conform Comisiei Europene (2007), „predarea ştiinţelor la şcoala primară are un impact puternic pe termen lung, care corespunde cu timpul de construcţie a motivaţiei intrinseci, asociată cu efecte de lungă durată. Este momentul în care copiii au un puternic sentiment de curiozitate naturală…”. Menţinerea unui nivel ridicat de interes este, totuşi, importantă mai târziu, la nivelul secundar, unde şi probabilitatea ca elevii să se detaşeze de ştiinţe crește.
Multe dintre aceste iniţiative se referă la parteneriatele educaționale, înfiinţarea de centre pentru ştiinţe şi măsurile de orientare. Aceste proiecte specifice sunt adesea eforturi comune, puse în aplicare de către instituţiile guvernamentale, împreună cu partenerii din învăţământul superior sau din afara sectorului educațional. Un alt domeniu important pe care multe ţări îşi concentrează eforturile este dezvoltarea profesională continuă (DPC) a profesorilor de ştiinţe.

Obiective educaţionale mai largi, pentru societate în ansamblu, exprimate în strategii, sunt: promovarea unei imagini pozitive a ştiinţelor; îmbunătăţirea cunoaşterii publice despre ştiinţe; îmbunătăţirea predării și a învăţării ştiinţelor în şcoală; creşterea interesului elevilor la disciplinele din domeniul ştiinţelor şi, în consecinţă, de a spori asimilarea studiilor ştiinţifice la nivelurile de învăţământ secundar superior şi terţiar; depunerea eforturilor pentru un echilibru mai bun între fete şi băieţi în domeniul studiilor şi profesiilor ce ţin de ştiinţă şi tehnologie; de a oferi angajatorilor persoanele cu competenţele de care au nevoie şi astfel de a contribui la menţinerea competitivităţii.

Parteneriatele pot aduce experienţe pozitive pentru elevi şi studenţi prin creşterea interesului şi a motivaţiei de a învăţa ştiinţele şi, astfel, de a face procesul de învăţare mai eficient. Arătând relevanţa ştiinţei în viaţa de zi cu zi, experienţele de învăţare în cadrul unui parteneriat ar putea încuraja elevii să-şi continue cariera în domeniul ştiinţelor, la nivel secundar şi mai târziu, în învăţământul superior. Proiectele bine coordonate cu parteneri din afara cadrului formal al şcolii ar putea avea efecte pozitive cu privire la participarea fetelor la activităţile ştiinţifice prin creşterea motivaţiei şi a realizărilor lor în acest domeniu curricular. Centrele dedicate educaţiei ştiinţifice, printre care se numără și asociațiile de și pentru tineret, joacă şi ele un rol important în îmbunătăţirea motivaţiei în rândul elevilor şi studenţilor în acest domeniu.

În afară de parteneriatele educaționale cu diverse entități, Asociația Astronomică SIRIUS promovează învăţământul ştiinţelor şi prin diverse tipuri de evenimente, cum ar fi campanile de observare a fenomenelor astronomice, concursurile şi competiţiile de ştiinţă la nivel regional și național. Ele pot motiva elevii să aprofundeze cunoştinţele şi să-şi dedice mai mult timp activităţilor experimentale. Astfel de activităţi sunt destinate pentru a face ştiinţele pline de viaţă şi accesibile, existând astfel o abordare distractivă, practică şi interactivă. Totodată, Asociația Astronomică SIRIUS realizează permanent acţiuni de susţinere pentru elevii supradotaţi şi talentaţi la disciplinele din domeniul ştiinţelor.

Dincolo de transferul de tehnologie și cunoștințe, poate că cea mai importantă contribuție este totuși faptul că astronomia ne face conștienți de modul în care ne încadrăm în vastul Univers.

Președinte AAS, prof. Ioan ADAM