Rezultatele Concursului Internaţional „Green Planet” 2015

       În cadrul programului „Dialogul culturilor”, Organizaţia “Green Planet” organizează Concursul Internaţional „Green Planet”. Acest concurs interdisciplinar este susţinut de Federaţia Rusă, instituţii şi organizaţii sociale, ştiinţifice şi culturale. Concursul iniţiat de Organizaţia “Green Planet” din Rusia este interdisciplinar.

       În 2015, Concursul Internaţional „Green Planet” s-a desfăşurat într-un nou format faţă de ediţiile anterioare. Numărul secţiunilor de concurs a fost redus de la nouă la patru: „Prezent şi tradiţie”, „Natură. Cultură. Ecologie”, „Diversitatea vechilor tradiţii”, “Viaţa pădurii şi destinele oamenilor”.
Concursul are ca scop:
-Implicarea copiilor şi adolescenţilor în diferite tipuri de activităţi creatoare:
-Dezvoltarea cooperării internaţionale şi diplomaţiei copilului;
-Creşterea la copiii din diferite ţări a unei atitudini atente la valorile generale pe care toţi oamenii o acordă principiului prezervării culturale şi naturale;
-Formarea culturii ecologice şi a unei poziţii active faţă de problemele globale cu care se confruntă omenirea.

 La ediţia 2015 a Concursului Internaţional „Green Planet”, membrii Asociaţiei Astronomice “Sirius”-Club UNESCO au participat cu 9 lucrări şi au obţinut 9 titluri de LAUREAT:

-Andreea Radu, clasa a X-a, Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad / Clubul Copiilor „Spiru Haret” ;

-Andreea Ţonea, clasa a XI-a, Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad / Clubul Copiilor „Spiru Haret”;

-Bianca-Valentina Lovin, clasa a XI-a, Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad / Clubul Copiilor „Spiru Haret”;

-Violeta-Mihaela Cristea, clasa a XI-a, Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad / Clubul Copiilor „Spiru Haret”;

-Elena Maria Cordun – clasa a IX-a, Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad / Cercul de meşteşuguri „Să redăm tradiţia!”

-Roxana Elena Rîmboi –clasa a IX-a, Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”Bârlad/ Cercul de meşteşuguri „Să redăm tradiţia!”;

-Beatrice Adelina Obadă – clasa a IX-a, Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza” Bârlad/ Cercul de meşteşuguri „Să redăm tradiţia!”;

-Ana Maria Vrânceanu, grupa mare, Şcoala Gimnazială “Stroe S.Belloescu” Bârlad;

-Karina Maria Ţaţu, clasa 0, Şcoala Gimnazială “Stroe S.Belloescu” Bârlad

      Profesori coordonatori: prof.Adrian Dodonete, prof.Iulian Mancaş, prof.Liliana Radu, meşter popular Dan Horgan, educ.Diana Scîntei, educ.Maricica Şerban.

        La concurs s-au înscris copii şi elevi din Abhazia, Algeria, Argentina, Armenia, Belarus, Brazilia, Bulgaria, China, Columbia, Cuba, Estonia, Germania, India, Italia, Kazahstan, Kârghistan, Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, Peru, România, Federaţia Rusă, Serbia, Slovacia, Spania, Tadjikistan, Thailanda, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Uruguai, Uzbekistan.

        Asociaţia Astronomică “Sirius”-Club UNESCO a primit o Diplomă de Excelenţă din partea organizatorilor pentru contribuţia deosebită la formarea culturii ecologice la copii şi adolescenţi şi pentru păstrarea moştenirii culturale a ţinutului natal – ediţia a XIII-a a Concursului Internaţional de ecologie pentru copii ”Planeta verde” 2015 (declarat „Anul Literaturii Ruse”).

         Disponibilitatea  tinerilor pentru participarea la activităţi în afara orelor, reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea activităţii la clasă şi pentru o abordare interdisciplinară  fizică – biologie – chimie – ecologie – astronomie – literatură – meşteşuguri.

                 Preşedinte AAS, prof.Ioan Adam

Galerie Foto: