Vizită tematică la Chişinău

În cadrul proiectului „Cerul – acelaşi pentru toţi” Asociaţia Astronomică „Sirius”-Club UNESCO a organizat sâmbătă, 5 mai 2018, o vizită tematică la Chişinău. Au participat 17 membri şi colaboratori ai asociaţiei: elevi la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” şi Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu” Bârlad, cadre didactice, parteneri media.
Partenerii noştri din Republica Moldova – Liceul Teoretic „Mihai Marinciuc” şi Editura „Lyceum” din Chişinău, ne-au oferit posibilitatea de a vizita două instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova: Universitatea Tehnică a Moldovei şi Universitatea de Stat din Moldova.

Universitatea Tehnică a Moldovei a fost fondată în anul 1964, cu denumirea inițială „Institutul Politehnic din Chișinău”, în baza unor specialități inginerești și economice transferate de la Universitatea de Stat din Moldova. În timp, universitatea a crescut atît cantitativ, cît și calitativ, a devenit un mare centru de învățămînt, științific și de cultură.

În perioada 4-5 mai 2018, a fost deschisă Expoziţia „Creaţia deschide Universul” conţinând peste 270 de lucrări elaborate în  cadrul celor 9 facultăţi ale UTM și a Colegiului Tehnic. Sunt cele mai noi creații inginerești elaborate la UTM în domeniile design interior, industrial, vestimentar și poligrafic, lucrări din arhitectură și energetică, construcţia de maşini și mecanică, TIC și bioenergetică, radioelectronică şi telecomunicaţii, construcţii civile și transporturi, tehnologii alimentare și protecția mediului.

La Universitatea Tehnică a Moldovei funcţionează Centrul Naţional de Tehnologii Spaţiale. Există o gamă largă de activităţi începând cu sateliţii de comunicaţii comerciale şi terminând cu servicii bazate pe locaţie pentru ştiinţă şi explorare. Staţia telemetrică va face comunicarea cu microsatelitul aflat în construcţie şi staţia-bază terestră, care va recepţiona imaginile captate de microsatelit în timp ce aparatul va trece pe deasupra Republicii Moldova.
Studenţii şi profesorii Universităţii Tehnice din Moldova beneficiază de un planetariu şi un observator astronomic dotat cu un telescop Celestron cu apertura de 14 inci şi un telescop solar. Cu ajutorul planetariului şi observatorului astronomic, studenţii, masteranzii şi doctoranzii UTM pot afla multe lucruri interesante despre Univers. Am vizitat interesantul Parc dendrologic – Muzeu al Tehnicii în aer liber, realizat pe baza unor proiecte ale studenţilor acestei instituţii.

Universitatea de Stat din Moldova (USM) este una din principalele instituții de învățământ superior din Republica Moldova, care își are sediul în Chișinău. Universitatea a fost fondată la 1 octombrie 1946. În cadrul USM funcţionează Facultatea de Biologie și Pedologie, Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică, Facultatea de Drept, Facultatea de Fizică şi Inginerie, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Facultatea de Litere, Facultatea de Matematică şi Informatică, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Economice.
Universitatea de Stat din Republica Moldova a încheiat peste 60 de acorduri de cooperare în domeniul învățământului și științei cu centre universitare din 25 de țări. La USM și-au făcut studiile tineri din circa 80 de țări ale lumii. În cadrul Universității funcționează Centrul de cercetări științifice și 21 de laboratoare de cercetare, Centrul de tehnologii informaționale și Centrul de documentare și informare al  ONU, 3 baze științifice de producție pentru pregătirea practică a studenților. La Universitate funcționează un Centru editorial, un Palat al sporturilor, trei muzee (Muzeul de istorie a USM, Muzeul de Antichități „Tudor Arnăut” și Muzeul de Științe ale Naturii), trei baze de odihnă și un centru medical.
Gazdele noastre: prof.Ion Nacu – Liceul Teoretic „Mihai Marinciuc”, prof.Ştefan Tiron – Academia de Ştiinţe a Moldovei, Iurie Miron – directorul Editurii „Lyceum” din Chişinău, au activat în diverse perioade la această unitate de învăţământ în cadrul Facultăţii de Fizică şi Inginerie şi respectiv Facultăţii de Matematică şi Informatică.
Momentele speciale ale vizitei tematice au inclus Parcul Valea Morilor şi magazinul S.A. „Bucuria”. Pe o vreme caniculară am ajuns în Parcul Valea Morilor, un parc din sectorul Buiucani, Chișinău. Acesta a fost înființat în anul 1950, și inițial a fost numit „Parcul Central de Cultură și Odihnă al Comsomolului Leninist”. Parcul se află pe malul Lacului Valea Morilor și este situat pe un teren cu un relief variat, având 4 intrări. Zona de parc a constituit inițial circa 114 hectare, lacul avînd o suprafață de 34 hectare. În jurul lacului a fost amenajată o alee inelară de o lungime de 2,5 kilometri. În parc cresc plopul canadian și plopul piramidal, castanul sălbtic, mai multe specii de salcâm și arțar, salcie albă, tei, frasin, catalpa, pin negru, Sophora japonică. Pe teritoriul parcului se află Teatrul de Vară, cu o capacitate de 5000 de locuri; cinematograful de zi; orășelul copiilor „Andrieș”; plaja; stația de bărci. Am remarcat existenţa în acest parc și a unui turn pentru salturi cu parașuta. Scara Cascadelor din parc este formată din 218 trepte și este mai lungă decât renumita scară a lui Potemkin din Odessa (care are 200 de trepte).
Societatea pe Acţiuni „Bucuria” are 71 de ani de existenţă şi o activitate neîntreruptă. În prezent este una dintre cele mai înfloritoare întreprinderi de producere a produselor de cofetărie din Republica Moldova, propunând cumpărătorului peste 250 de denumiri de dulciuri.
Cu ocazia vizitei, am înmânat reprezentantului Liceului Teoretic Mihai Marinciuc cele 5 premii şi Trofeul „Grai românesc” obţinute de elevii îndrumaţi de doamna prof. Ina Logaciova la Concursul Regional „LUCEAFĂRUL”. Vizita a constituit un bun prilej pentru a discuta posibilităţile viitoare de colaborare. Vizita tematică şi-a propus şi a reuşit să atragă atenția tinerilor, în special a celor din clasele terminale, asupra diverselor profesii, în special asupra profesiei de inginer și a potențialului inginerilor de a se afirma în diverse domenii de activitate.

Mulţumim cu acest prilej domnului Iurie Miron, doamnei Svetlana Miron, domnului prof.Ştefan Tiron şi domnului prof.Ion Nacu pentru programul oferit, pentru prietenie şi momentele deosebite petrecute la Chişinău.

prof.Ioan Adam, preşedinte Asociaţia Astronomică „Sirius”- Club UNESCO